Tính thời gian tham gia BHXH cho đối tượng được giải quyết trợ cấp xuất ngũ

02/07/2019 09:18:06
Bạn Đỗ Minh Khâm (Quảng Ninh) hỏi: Tôi nhập ngũ tháng 02/1993, xuất ngũ về địa phương tháng 02/1995 (thời gian công tác trong quân đội là 02 năm 00 tháng) và chưa hưởng trợ cấp 01 lần, trợ cấp xuất ngũ. Tháng 09/1997, tôi làm việc và có đóng BHXH bắt buộc tại Công ty TNHH 01 thành viên Than Thống nhất TKV Quảng Ninh. Vậy, thời gian công tác trong quân đội từ tháng 02/1993 đến tháng 02/1995 có được tính là thời gian tham gia BHXH không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 quy định chi tiết một số Điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc;  Khoản 2, Điều 3 Điều lệ BHXH đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45-CP ngày 15/07/1995 của Chính phủ.

Trường hợp của ông thuộc diện hưởng sinh hoạt phí (bản thân không phải đóng BHXH) là đối tượng được giải quyết trợ cấp xuất ngũ. Vì vậy, thời gian đi nghĩa vụ quân sự nói trên không được cộng nối với thời gian công tác sau này để tính hưởng BHXH.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam