Tính thời gian tham gia BHXH của cán bộ cấp xã có đảm nhiệm chức danh

03/04/2019 15:37:00
Một bạn đọc ở Bình Lục (Hà Nam) hỏi: Tôi có thời gian giữ chức danh là Ủy viên UBND xã – Trưởng ban Văn hóa Thông tin tại xã Vũ Bản từ tháng 12/1994 đến tháng 07/1997. Đến tháng 07/1997, tôi chuyển công tác sang Đội Thi hành án huyện Bình Lục và tham gia BHXH đến nay. Tuy nhiên, thời gian công tác tại xã Vụ Bản của tôi không được thể hiện trên sổ BHXH, tôi muốn biết lý do tại sao?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/05/2010 của Liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã:

“Cán bộ cấp xã có thời gian đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, nếu công tác liên tục đến ngày 01/01/1998 và hưởng sinh hoạt phí theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 01/01/1998 được tính là thời gian đóng BHXH”.

Vì vậy, do tại thời điểm tháng 07/1997 bạn nghỉ việc để chuyển đến công tác đến Đội Thi hành án huyện Bình Lục nên thời gian công tác từ tháng 12/1994 đến tháng 07/1997 tại xã Vũ Bản của bạn không liên tục đến ngày 01/01/1998 nên không được tính là thời gian công tác để tính hưởng BHXH.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam