Tính thời gian tham gia BHXH trước ngày 01/01/1995 đối với giáo viên mầm non

01/04/2019 17:03:49
Một bạn đọc ở Di Linh (Lâm Đồng) hỏi: Từ tháng 11/1987 đến tháng 08/1989, tôi là giáo viên mầm non Trường Mẫu giáo Gung Ré (Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Tình Lâm Đồng). Từ tháng 09/1989 đến tháng 08/1990, theo học tại Trường Sư phạm Mầm non Đà Lạt. Từ tháng 09/1990 đến tháng 10/2003, là giáo viên Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc (có Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo về việc xếp ngạch công chức, viên chức từ ngày 01/04/1993). Từ tháng 11/2003 đến tháng 09/2006, là giáo viên mẫu giáo Trường Tiểu học Kim Đồng (Huyện Di Linh). Từ tháng 10/2006 đến nay, là giáo viên Trường Mẫu giáo Gung Ré (Huyện Di Linh). Xin hỏi thời gian công tác từ tháng 11/1987 đến thời điểm có Quyết định tuyển dụng vào biên chế có được tính là thời gian tham gia BHXH không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Công văn số 333/LDTBXH-BHXH ngày 07/02/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH đối với giáo viên mầm non:

"Việc tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH đối với giáo viên mầm non được thực hiện theo Quyết định số 152/TTg ngày 08/04/1976 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn trong đó có Thông tư liên tịch số 09/TT-LB ngày 21/05/1977 của Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp về việc bổ sung chế độ, chính sách đối với giáo viên mẫu giáo. Theo đó, đối với giáo viên mầm non dạy học ở thành phố, thị xã sau đó được tuyển dụng vào biên chế nhà nước thì thời gian công tác được tính hưởng BHXH tính từ khi làm giáo viên mầm non. Trường hợp là giáo viên mầm non ở nông thôn, thị trấn thì thời gian công tác được tính hưởng BHXH kể từ ngày được tuyển dụng vào biên chế chính thức".

Như vậy, trường hợp của bạn, thời gian từ tháng 11/1987 đến tháng 03/1993 (trước thời điểm có Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo về việc xếp ngạch công chức, viên chức) của bạn không được tính là thời gian công tác để tính hưởng BHXH.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam