Tính thời gian tham gia BHXH với đối tượng quân nhân thuộc diện hưởng sinh hoạt phí

08/04/2019 08:47:18
Một bạn đọc hỏi: Anh trai tôi làm việc tại điện lực địa phương từ tháng 09/1997, ký hợp đồng lao động không thời hạn. Tháng 03/1999, anh trai tôi được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn 01, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 03. Đến tháng 01/2001, anh trai tôi ra quân và sau đó tiếp tục công tác tại công ty điện lực theo đúng phân công trên giấy xuất ngũ cho đến nay. Theo Quyết định số 113/QĐ ngày 30/01/2001 của Trung đoàn 48 Sư đoàn 320 Quân đoàn 03, Quyết định của Trung đoàn trưởng Trung đoàn 48 về việc cho quân nhân xuất ngũ, anh trai tôi không được nhận trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp học nghề. Vậy, thời gian anh trai tôi đi bộ đội có được cộng dồn vào thời gian đóng BHXH không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo nội dung câu hỏi, anh trai bà làm việc tại điện lực địa phương từ tháng 09/1997 đến tháng 02/1999; từ tháng 03/1999 đến tháng 01/2001 đi nghĩa vụ quân sự; từ tháng 02/2001 xuất ngũ về công ty điện lực cho đến nay. Căn cứ Khoản 2, Điều 3 Điều lệ BHXH đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45-CP ngày 15/7/1995 của Chính phủ; Khoản 2, Mục A Thông tư liên bộ số 29/LB-TT ngày 02/11/1995 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội Vụ và Bộ Quốc phòng hướng dẫn một số điều để thực hiện Điều lệ BHXH đối với quân nhân, công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45-CP, anh trai bà Chinh là đối tượng áp dụng 02 chế độ BHXH (trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tử tuất), thuộc diện hưởng sinh hoạt phí, bản thân không phải đóng BHXH. Vì vậy, thời gian đi nghĩa vụ quân sự nói trên của anh trai bà không được cộng nối với thời gian công tác sau này để tính hưởng BHXH.

Ban Sổ-Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam