Tính thời gian tham gia BHYT liên tục đối với học sinh

20/01/2016 14:23:33
Bạn Phạm Quỳnh Lê, ở Hải Phòng hỏi: Con tôi có thẻ BHYT của trẻ em dưới 06 tuổi, khi cháu vào lớp 1, gia đình tiếp tục mua thẻ BHYT học sinh cho cháu, vậy thời gian tham gia BHYT của đối tượng trẻ em dưới 06 tuổi của cháu có được cộng vào thời gian tham gia BHYT học sinh để tính thời điểm đủ 05 năm liên tục tham gia BHYT hay không?

Trả lời:
- Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 16 Luật BHYT, người tham gia BHYT liên tục kể từ lần thứ 2 trở đi thì thẻ có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn của thẻ lần trước;

- Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; 

Vì vậy, thời gian tham gia BHYT trước đó được cộng vào thời gian tham gia BHYT sau này để tính là thời gian tham gia liên tục 05 năm, đối với trường hợp gián đoạn tham gia BHYT tối đa không quá 03 tháng./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam