Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW đạt nhiều thành quả có ý nghĩa

28/06/2018 22:20:15
Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW trong hơn 5 năm qua đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực và nhiều thành quả có ý nghĩa, góp phần quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT đã đạt được những kết quả tích cực. Đến thời điểm hết năm 2017, so với năm 2012 (năm ban hành Nghị quyết 21), đối tượng tham gia BHXH tăng mới 3,25 triệu người, tương đương 30,8%; đối tượng tham gia BHTN cũng tăng nhanh qua các năm, tăng mới 3,5 triệu người, tương đương 42,4%; đối tượng tham gia BHYT tăng thêm 20,97 triệu người (so với năm 2012 tăng 35,6%), đạt tỷ lệ 85,6% dân số, đã vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW (chỉ tiêu là đến 2020, có 80% dân số tham gia BHYT).

Công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi tối đa cho đơn vị, người dân trong giao dịch với cơ quan BHXH. Trong 5 năm, ngành BHXH đã giải quyết chế độ cho 762.460 người hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp hằng tháng; trên 3,78 triệu người hưởng trợ cấp một lần; hơn 38,49 triệu lượt người hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và 3,93 triệu lượt người hưởng trợ cấp BHTN; giải quyết cho 714,44 triệu lượt người KCB BHYT, bình quân mỗi năm là 142,9 triệu lượt người, tăng 17% so với năm 2012.

Ngành BHXH cũng phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế thực hiện tốt chính sách BHYT, kịp thời triển khai các văn bản, quy định hướng dẫn thực hiện Luật BHYT như: quy định thông tuyến KCB BHYT; điều chỉnh, thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện đồng hạng trên toàn quốc... Mặt khác, để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi BHYT, BHXH Việt Nam đã đưa vào vận hành Hệ thống thông tin giám định BHYT; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, bảo đảm quyền lợi và tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT.

Công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ cũng được BHXH Việt triển khai quyết liệt. Cụ thể, đã cắt giảm 115 TTHC xuống còn 28 thủ tục; đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận và trả kết quả TTHC (giao dịch điện tử, giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích…) giúp các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân tiết kiệm chi phí đi lại.

Hiện nay, BHXH Việt Nam đang xây dựng và sở hữu những hệ thống thông tin lớn như: Hệ thống thông tin giám định BHYT; Hệ thống cấp số định danh và quản lý BHYT hộ gia đình; Hệ thống một cửa điện tử tập trung; Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam để tiếp nhận các yêu cầu giao dịch điện tử, khai thác thông tin, dữ liệu về BHXH, BHYT của tổ chức, cá nhân.

Đến nay, BHXH Việt Nam đã cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; hệ thống thông tin giám định kết nối gần 100% với cơ sở KCB trên phạm vi toàn quốc; đã đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành hệ thống công nghệ thông tin, Trung tâm Dịch vụ khách hàng, phục vụ tư vấn, giải đáp cho người dân, người lao động.

Với những kết quả đạt được trong đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống BHXH, BHYT, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu năm 2018 (Doing Business 2018), mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 14 bậc so với Báo cáo 2017).

Trong đó, chỉ số nộp thuế, BHXH xếp thứ 86/190 (tăng 81 bậc so với Báo cáo 2017). Tại “Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông (ICT-index) Việt Nam năm 2017”, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đánh giá BHXH Việt Nam là cơ quan triển khai hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến và được xếp hạng 2 trong bảng xếp hạng chung khối các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công./.

Trọng Nghĩa

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam