Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra hoạt động công vụ của BHXH Việt Nam

27/03/2019 15:55:24
Sáng ngày 27/03/2019, thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, Tổ công tác về kiểm tra Công vụ của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại BHXH Việt Nam.

Làm việc với Tổ công tác có Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

Báo cáo tại buổi làm việc, theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh, thời gian qua Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ngành BHXH đã chỉ đạo, đôn đốc BHXH các địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Chính phủ. BHXH Việt Nam thường xuyên ban hành các văn bản, chỉ thị đôn đốc việc thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành về thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT và văn bản pháp luật về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống tiêu cực, nhũng nhiễu. Qua đó, tạo được sự chuyển biến về ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong Ngành.

BHXH Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng các văn bản quy phạm, pháp luật, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT như: Luật BHXH sửa đổi, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; xây dựng hệ thống hướng dẫn Luật BHXH sửa đổi; phối hợp tuyên truyền chính sách về BHXH, BHYT; kịp thời triển khai giải quyết vướng mắc trong giai đoạn chuyển tiếp thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và nhiều công tác khác.

Xác định mục tiêu “Xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”, toàn Ngành BHXH tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm cải cách hiệu quả thủ tục hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời, kiên quyết xử lý, kỷ luật những tập thể, cá nhân gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính hoặc có tinh thần, thái độ phục vụ chưa tốt.

Tổng số biên chế của BHXH Việt Nam được giao là 19.281 biên chế; hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong toàn ngành là 2.388 chỉ tiêu. Số lượng công chức, viên chức và lao động hợp đồng có mặt đến 31/12/2018 là 18.593 người (gồm cả hợp đồng chờ thi, xét tuyển); lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là 2.163 người.

Đáng chú ý, BHXH Việt Nam là đơn vị tiên phong triển khai xây dựng "Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch của ngành BHXH Việt Nam" từ năm 2011, với danh mục 240 vị trí việc làm Ngành BHXH từ Trung ương đến địa phương. Năm 2016, Bộ Nội vụ đã phê duyệt danh mục 119 vị trí việc làm Ngành BHXH để thay thế danh mục 240 vị trí việc làm năm 2011. Căn cứ khung danh mục các vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan ‘‘Hoàn thiện bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực của từng vị trí việc làm theo danh mục đã được Bộ Nội vụ phê duyệt’’.

Về thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, tính đến ngày 31/12/2018, Ngành BHXH đã tinh giản được 124 người theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, BHXH Việt Nam đã xây dựng Đề án “Đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án để đảm bảo chủ trương tinh gọn bộ máy.

Công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được BHXH Việt Nam thực hiện theo quy trình, thủ tục chặt chẽ, công khai, minh bạch. Đặc biệt, BHXH Việt Nam và các đơn vị trực thuộc từ cơ quan Trung ương đến BHXH cấp huyện đều thực hiện nghiêm túc cơ cấu cán bộ quản lý, số lượng cấp phó các cấp ít hơn hoặc bằng so với quy định của Đảng và Chính phủ.

Công tác tiếp công dân của các cấp lãnh đạo Ngành BHXH Việt Nam cũng được thực hiện nghiêm túc theo quy định, qua đó, đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, thành viên Tổ công tác cho rằng, đây là một trong những báo cáo có số liệu sát với yêu cầu của đoàn kiểm tra, có đầy đủ số liệu, không né tránh, phản ánh được hai mảng lớn của công tác công vụ đó là: công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động và sự nỗ lực của Ngành trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Tổ công tác ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực trong công tác kiểm tra và tự kiểm tra của BHXH Việt Nam nhằm chấn chỉnh những vấn đề vi phạm của công chức, viên chức trong Ngành; bên cạnh đó, ghi nhận nỗ lực tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu cán bộ quản lý của Ngành đảm bảo bằng hoặc thấp hơn quy định.

Tổ công tác cũng rất ấn tượng với tỷ lệ cải cách thủ tục hành chính của Ngành và đặc biệt, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) được đánh giá đứng đầu trong các cơ quan nhà nước. Đề nghị Ngành BHXH có giải pháp để tăng cường việc ứng dụng CNTT tạo điều kiện thuận  cho người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng các dịch vụ của ngành BHXH Việt Nam. 

Tổ công tác đề nghị BHXH Việt Nam làm rõ những trường hợp sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ và đề xuất phương hướng khắc phục. Đề nghị làm rõ giải trình các vấn đề liên quan đến trường hợp lao động hợp đồng chờ thi tuyển hoặc xét tuyển; việc tinh giản biên chế, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ… 

Đánh giá cao tinh thần chủ động xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Ngành tinh gọn, tuy nhiên, Tổ công tác đề nghị BHXH Việt Nam nghiên cứu xây dựng tiêu chí sắp xếp tổ chức BHXH theo khu vực liên huyện đảm bảo đúng chủ trương của Đảng tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Báo cáo, làm rõ thêm các vấn đề Tổ công tác nêu, lãnh đạo BHXH Việt Nam và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã tiếp thu, giải trình các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ… Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh sẽ tiếp thu để hoàn thiện báo cáo và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về hoạt động công vụ của ngành trong thời gian sớm nhất.

Theo Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh, việc tuyển dụng công chức, viên chức tại Ngành BHXH rất khó khăn vì tuyển dụng theo vị trí việc làm với những đặc thù của Ngành, yêu cầu kiến thức chuyên môn sâu và kỹ năng làm việc đa dạng, phức tạp, khi được tuyển dụng vào làm việc vẫn phải mất thời gian dài để tiếp cận công việc. 

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đơn vị sử dụng lao động giao dịch cơ quan BHXH, BHXH Việt Nam đẩy mạnh, cắt giảm các thủ tục hành chính. Cùng với đó, ứng dụng CNTT vào các quy trình nghiệp vụ; đặc biệt công khai các địa chỉ về tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để kịp thời ngăn ngừa, xử lý các vi phạm của công chức, viên chức trong Ngành.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đề nghị các cơ quan Trung ương hoàn thiện chính sách liên quan đến an sinh xã hội, đặc biệt là BHXH và BHYT, kịp thời sửa đổi nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được thuận lợi.

Kết luận buổi kiểm tra, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao kết quả đạt được của BHXH Việt Nam thông qua 5 nội dung của hoạt động công vụ, xây dựng đầy đủ các văn bản và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác trong các năm tiếp theo, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban Cán sự đảng, lãnh đạo BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo toàn Ngành thực hiện nghiêm các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 và 7, Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế; Quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ và Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính các cấp. Tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc BHXH Việt Nam, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, khoán kinh phí hành chính.

BHXH Việt Nam kết hợp sắp xếp tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; thực hiện nghiêm công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ đối với tất cả các đơn vị thuộc Ngành.

Tiếp tục duy trì việc tiếp công dân, giải quyết tốt các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp liên quan đến phạm vi quản lý của Ngành; tiếp nhận kiến nghị và đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách chưa phù hợp; đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng CNTT nhằm minh bạch quy trình nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp./.

 Châu Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam