Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Nước

23/10/2018 08:06:58
Nằm trong chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu sẽ thảo luận tại đoàn và bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước vào phiên họp sáng nay (23/10). Kết quả kiểm phiếu được công bố vào chiều nay. Ngay sau đó, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Trước đó, chiều 22/10, tiếp tục chương trình nghị sự của Quốc hội tại Kỳ họp thứ Sáu, thay mặt UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước.

Theo Tờ trình, căn cứ Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Điều 31 Nội quy kỳ họp Quốc hội; Điểm 4 Nghị quyết số 34 ngày 6/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, UBTVQH giới thiệu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, ĐBQH khóa XIV đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao, giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu tại Phiên họp chiều ngày 22/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét bầu Chủ tịch Nước, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành quy trình, thủ tục, lựa chọn, giới thiệu nhân sự để trình Quốc hội xem xét, bầu, phê chuẩn theo đúng quy định về công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước. Với yêu cầu đặt ra là bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy trách nhiệm dân chủ trong hoạt động của QH, Chủ tịch QH đề nghị các ĐBQH nghiên cứu kỹ Tờ trình và các tài liệu kèm theo về nhân sự để Quốc hội tiến hành thảo luận, quyết định bầu, phê chuẩn nhân sự đạt kết quả tốt.

Sáng nay, Quốc hội cũng nghe Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng TT&TT đối với ông Trương Minh Tuấn. Chiều cùng ngày, Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm này bằng bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau đó.

Tiếp đó, Thủ tướng trình bày tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng TT&TT. Quốc hội thảo luận ở đoàn về nội dung này ngay sau đó.

Quốc hội cũng nghe các báo cáo: Đánh giá và thẩm tra đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Tờ trình về dự án luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện nghị quyết của QH về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 -2020.../.

Kiều Tuyết

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam