Tổng cục Thống kê: Thu nhập của lao động Việt Nam trình độ Đại học trở lên là 12,7 triệu đồng/tháng

10/07/2019 16:52:29
Tổng cục Thống kê vừa công bố, thu nhập bình quân tháng từ công việc làm công hưởng lương 06 tháng đầu năm 2019 của lao động có trình độ trên Đại học trở lên là 12,7 triệu đồng/tháng; lao động chưa học xong Tiểu học là 05 triệu đồng/tháng; lao động chưa từng đi học là 4,2 triệu/tháng.

(Ảnh minh họa)

Nhận định tình hình lao động, việc làm cả nước trong 06 tháng đầu năm 2019 có nhiều tín hiệu khả quan, Tổng cục Thống kê cung cấp thông tin, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động Quý II/2019 ước tính là 48,9 triệu người, tăng 41,6 nghìn người so với quý trước và tăng 454,4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; tính chung 06 tháng đầu năm 2019, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 48,9 triệu người. So với cùng kỳ năm trước, số người có việc làm tăng lên (tăng 450,4 nghìn người); chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, giảm mạnh tỷ trọng lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ; tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản ước tính là 54,6%.

Về thu nhập, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương Quý II/2019 là 6,5 triệu đồng/tháng; tính chung 06 tháng đầu năm 2019, ước tính là 6,7 triệu đồng/tháng (trong đó, thu nhập của lao động nam là 7,1 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 6,3 triệu đồng/tháng, lao động thành thị là 7,8 triệu đồng/tháng, lao động nông thôn là 5,9 triệu đồng/tháng). Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương 06 tháng đầu năm 2019 của nhóm lãnh đạo trong các ngành, các cấp và các đơn vị là 11,2 triệu đồng/tháng; nhóm lao động chuyên môn kỹ thuật bậc cao là 9,2 triệu đồng/tháng; nhóm lao động giản đơn là 4,8 triệu đồng/tháng. Về trình độ, thu nhập bình quân tháng từ công việc làm công hưởng lương 06 tháng đầu năm 2019 của lao động có trình độ trên Đại học trở lên là 12,7 triệu đồng/tháng; lao động chưa học xong Tiểu học là 05 triệu đồng/tháng; lao động chưa từng đi học là 4,2 triệu/tháng.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam