Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền năm 2018

12/03/2019 09:22:22
Ngày 08/03/2019, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh ban hành Quyết định số 275/QĐ-BHXH về việc tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho tập thể, cá nhân trong Ngành có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền năm 2018.

Hoạt động diễu hành, tuyên truyền lưu động chính sách BHXH, BHYT (ảnh minh họa)

Theo đó, xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng và Giám đốc Trung tâm Truyền thông, 16 tập thể và 13 cá nhân trong Ngành được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam bao gồm:

16 Tập thể: Ban Thực hiện chính sách BHXH; Ban Thực hiện chính sách BHYT; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; BHXH TP.Hải Phòng; BHXH tỉnh Bắc Kạn; BHXH tỉnh Lai Châu; BHXH tỉnh Vĩnh Phúc; BHXH tỉnh Yên Bái; BHXH tỉnh Thanh Hóa; BHXH tỉnh Quảng Trị; BHXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; BHXH tỉnh Bình Thuận; BHXH tỉnh Cà Mau; BHXH tỉnh Lâm Đồng, BHXH tỉnh Quảng Ngãi; BHXH tỉnh Long An.

Và 13 cá nhân:

Bà Đinh Mai Hạnh, Phó Trưởng ban Thu;

Bà Đinh Thị Thu Hiền, Phó Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH;

Ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc Quản lý và điều hành BHXH tỉnh Thanh Hóa;

Bà Đặng Ngọc Liên, Trưởng phòng Tuyên truyền, BHXH TP.Hà Nội;

Ông Nguyễn Đức, Chuyên viên Văn phòng, BHXH tỉnh Quảng Trị;

Bà Lê Ngọc Mai, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai;

Bà Nguyễn Thị Trang, Giám đốc BHXH huyện Châu Thành, BHXH tỉnh Long An;

Ông Lê Minh Nam, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng, BHXH tỉnh Bình Định;

Bà Hồ Thị Thủy, Phó Chánh Văn phòng, BHXH tỉnh Quảng Ngãi;

Bà Trịnh Ngọc Trâm Uyên, Phó Chánh Văn phòng, BHXH tỉnh Tây Ninh;

Bà Đỗ Thị Ngọc Trăm, Chuyên viên Văn phòng, BHXH tỉnh Bạc Liêu;

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chuyên viên Văn phòng, BHXH tỉnh Gia Lai;

Bà Phạm Thị Phương Trà, Chuyên viên Văn phòng, BHXH tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 275/QĐ-BHXH cũng nêu rõ, mức tiền thưởng thực hiện theo quy định; kinh phí khen thưởng trích từ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi tập trung của Ngành. Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam