Tổng kết Khối thi đua các bộ, ngành Khoa học- Văn hóa- Xã hội

06/02/2018 19:03:18
Chiều 06/02, tại Hà Nội, Khối thi đua các Bộ, ngành Khoa học- Văn hóa- Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Tới dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương; Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đại diện đơn vị Khối trưởng; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa đại diện đơn vị Khối phó; Cùng dự có đại diện các Bộ, ngành trong Khối thi đua…

Các đơn vị trong Khối ký giao ước thi đua năm 2018

Khối Thi đua các ngành Khoa học- Văn hóa- Xã hội gồm 09 đơn vị: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, BHXH Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh: Năm 2017 được xác định là năm bản lề, mang tính quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 05 năm giai đoạn 2016-2020. Trong bối cảnh kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực, năm 2017, các thành viên trong Khối đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn cũng như công tác thi đua, khen thưởng. Các đơn vị trong Khối đã chủ động phát động tổ chức được nhiều phong trào thi đua với nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Công tác khen thưởng được đổi mới, hướng về cơ sở, đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ, đúng người, đúng việc, đi vào thực chất, kịp thời khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt chức trách được giao.

Thay mặt Khối thi đua, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương báo cáo tổng kết công tác thi đua Khối: Năm 2017, toàn Khối Thi đua đã phát động trên 20 phong trào thi đua thường xuyên và chuyên đề, đột xuất. Các phong trào thi đua tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân toàn Khối đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cụ thể, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, năm 2017, cả nước đã giải quyết việc làm cho trên 1,63 triệu người; trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2018 và hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương; xây dựng phương án bảo vệ quyền lợi về BHXH của người lao động trong các doanh nghiệp giải thể, phá sản, nợ tiền đóng BHXH; giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH…

Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản tạo nên những bước chuyển biến tích cực. Trong đó, đẩy mạnh quyền tự chủ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp; định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo…

Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ.

Bộ Ngoại giao tiếp tục tăng cường quan hệ, hợp tác với các nước, nhất là các đối tác ưu tiên, quan trọng qua đó đạt được một số bước tiến mới, góp phần nâng cao vị thế của đất nước.

Bộ Y tế hoàn thành vượt 02 chỉ tiêu được Quốc hội và Chính phủ giao là số giường bệnh trên 10.000 dân và tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 86,4%; đạt 11/11 chỉ tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; mở rộng mạng lưới bệnh biện vệ tinh từ 98 năm 2016 bệnh viện lên 117 bệnh viện năm 2017 ở tất cả 63 tỉnh/thành phố...

BHXH Việt Nam, năm 2017, toàn Ngành thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 291.321 tỷ đồng, bằng 101,6% kế hoạch giao; giải quyết chế độ cho 142 người hưởng BHXH hàng tháng; 9,1 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 620.000 người hưởng chế độ BHTN; hỗ trợ học nghề cho 32.000 người; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT trên 166 triệu lượt người... BHXH Việt Nam tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm được thêm 04 thủ tục hành chính, đưa số thủ tục hành chính của Ngành xuống còn 28 thủ tục; thực hiện quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong việc giao dịch với cơ quan BHXH…

Bộ Văn hóa – Thể dục và Du lịch, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đều hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch năm 2017.

Để phong trào thi đua ngày càng thiết thực và hiệu quả, năm 2018, Khối thi đua xác định tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”… Chú trọng phát hiện, lựa chọn và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo thực hiện khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn làm thước đo khen thưởng...

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đại diện đơn vị Khối trưởng năm 2017 tặng hoa và bàn giao cho Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa đại diện đơn vị Khối trưởng năm 2018 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương nhận định, năm 2017, cả nước đạt được nhiều kết quả ấn tượng về phát triển KT-XH, trong đó có sự đóng góp rất lớn của 9 đơn vị trong Khối thi đua các bộ, ngành Khoa học- Văn hóa- Xã hội. Những đóng góp đó của Khối có vai trò rất lớn của phong trào thi đua khen thưởng được triển khai bài bản, hiệu quả, thực chất. Nhìn lại một năm qua, Khối đã để lại những dấu ấn to lớn với hoạt động của từng bộ ngành, cơ quan ngang bộ, tạo sự lan tỏa trong cả nước. Hội đồng thi đua khen thương trung ương đánh giá, Khối là đơn vị dãn đầu trong các Khối về đổi mới phong trào thi đua khen thưởng năm 2017 của cả nước. Với vai trò là Khối trưởng, BHXH Việt Nam đã làm tốt vai trò của mình. Sang năm 2018, các đơn vị trong Khối cần tiếp tục phát huy vai trò của phong trào thi đua, khen thưởng; đặc biệt là tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018) do Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương phát động; đẩy mạnh tuyên truyền về các điển hình trong Khối…

Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối cùng ký kết giao ước thi đua năm 2018 và tổ chức bình bầu thi đua – khen thưởng. Các đơn vị trong Khối thống nhất bầu đơn vị Khối trưởng năm 2018 là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Quốc gia là Khối phó./.

 Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam