Tổng quan về ASXH các nước ASEAN

30/09/2019 08:12:29
Hội nghị ASSA 36 mới được tổ chức thành công tại Brunei với chủ đề “Công nghệ thông tin và Truyền thông: Trao quyền đổi mới An sinh xã hội”. Qua hội nghị, những vấn đề thách thức, khó khăn và cả những dự báo về An sinh xã hội khu vực ASEAN đã được ra phân tích, đánh giá từ nhiều góc độ khác nhau. Nhân dịp này, mời bạn đọc cùng nhìn lại những thông tin mang tính tổng quan về An sinh xã hội của một trong những khu vực được đánh giá là có nhịp độ phát triển kinh tế năng động nhất trên thế giới.

Lực lượng lao động dồi dào

ASEAN là một Cộng đồng với hơn 630 triệu dân có tổng GDP hơn 3.000 tỷ USD, có lực lượng lao động dồi dào đứng thứ ba thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ; trong đó hơn một nửa dân số dưới 30 tuổi sẽ tiếp tục là động lực cho những bước phát triển tích cực của khu vực. Việc hình thành Cộng đồng ASEAN với ba trụ cột về chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa – xã hội đã đang và sẽ góp phần nâng cao vị thế và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình trên một thế giới phát triển nhanh và đầy biến động. Đây là thành quả to lớn của ASEAN hơn 50 năm ra đời, đánh dấu mốc lịch sử trong tiến trình liên kết khu vực và tạo thêm xung lực mới cho ASEAN bước sang giai đoạn phát triển mới. ASEAN ngày nay đã trở thành một thực thể chính trị-kinh tế gắn kết, có vai trò quan trọng đối với hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực Châu Á-TBD, là đối tác quan trọng của nhiều nước và tổ chức quốc tế, được dư luận quốc tế đánh giá là một trong những tổ chức hợp tác khu vực thành công nhất. Hợp tác với ASEAN nguồn lực nhỏ, đóng góp lớn. ASEAN tạo sân chơi khu vực, nhưng lợi ích toàn cầu.

Thành công của ASEAN là do sự tụ hội của nhiều nhân tố, nhưng trước hết là xuất phát từ sức mạnh của tinh thần đoàn kết, đồng thuận của ASEAN, tuân thủ các mục tiêu và nguyên tắc đề ra trong Hiến chương (theo Điều 41 Hiến chương ASEAN).  Thành công của ASEAN còn dựa trên một nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau nhưng vẫn đảm bảo bản sắc dân tộc, sự phát triển của mỗi quốc gia, vùng miền phù hợp với xu thế phát triển chung của nhân loại và các công ước quốc tế. Cổng đồng ASEAN Tiệm tiến và thoải mái với tất cả các bên: Hợp tác khu vực phải được tiến hành từng bước, bảo đảm phù hợp với lợi ích, khả năng của các nước và tất cả đều có thể tham gia, đóng góp, không thành viên nào bị “bỏ lại”.

Hợp tác để vượt qua những thách thức mới

Trong bối cảnh già hóa dân số dịch chuyển lao động, cách mạng 4.0  và toàn cầu hóa  ASEAN đang đứng trước yêu cầu thích ứng, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Bên cạnh việc kiên trì các nguyên tắc đã làm nên nền tảng và bản sắc của Hiệp hội, sự linh hoạt về biện pháp, sáng kiến trong thực thi và cách cách tiếp cận  bình đẳng vì sự tiên bộ chung  sẽ giúp làm tăng điểm đồng, hạn chế và thu hẹp sự khác biệt giữa các nước thành viên cũng như giữa ASEAN và các đối tác trên thế giới trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội đặc biệt là thực hiện các mục tiêu thiên niên kỳ về phát triển bền vững do Liên Hiệp quốc đề xướng. 52 năm đồng hành và phát triển của ASEAN đủ nói lên rằng việc thành lập và hoạt động của ASEAN là một hướng đi  đúng một cam kết mạnh mẽ hướng đến mục tiêu xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết, chia sẻ và ngày càng có vai trò quan trọng đối với hòa bình, phát triển, an ninh và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới./.

 

PV (tổng hợp)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam