Tổng quan về ASXH các nước ASEAN (Bài 2)

30/09/2019 08:58:21
Với tính chất quan trọng, An sinh xã hội luôn được các quốc gia ASEAN chú trọng thực hiện, coi đây vừa là mục tiêu và là động lực phát triển kinh tế, xã hội, thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Với truyền thống hợp tác đã có từ lâu và nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc thắt chặt sự hợp tác nói chung và hợp tác về An sinh xã hội nói riêng đã được các quốc gia trong khu vực tăng cường thể hiện qua sự thành lập Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN – ASSA cách đây 20 năm.

Đề xuất thành lập một hiệp hội, được gọi là Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN hay ASSA, được đưa ra bởi Hiệp hội An sinh Xã hội Quốc gia Indonesia vào tháng 9 năm 1995. Lý do của đề xuất là thành lập một tổ chức khu vực đại diện cho tất cả các tổ chức an sinh xã hội của Các nước thành viên ASEAN. Theo quan điểm về sự giống nhau của các mục tiêu, chương trình và hoạt động của các tổ chức an sinh xã hội ASEAN, ASSA sẽ cung cấp một diễn đàn để các quan chức cấp cao gặp gỡ thường xuyên.


ASSA chính thức được thành lập vào ngày 13 tháng 2 năm 1998 trong một cuộc họp được tổ chức tại Văn phòng An sinh xã hội ở Bangkok, Thái Lan. Bản ghi nhớ thỏa thuận ASSA (MOA) - Thành viên điều lệ của ASSA đã được thỏa thuận và ký bởi 05 thành viên sáng lập; bao gồm: Hiệp hội an sinh xã hội quốc gia (Indonesia), Quỹ nhân viên (Malaysia), Tổ chức an sinh xã hội (Malaysia), Ủy ban quỹ Bảo hiểm Trung ương (Singapore) và Văn phòng An sinh xã hội (Thái Lan).


Các nguyên tắc để ASSA kết hợp với nhau được nêu rõ: chủ tịch luân phiên giữa các quốc gia thành viên, đồng thuận và cùng có lợi. Thông qua việc thành lập ASSA, sự hợp tác khu vực có ý nghĩa được thúc đẩy giữa các tổ chức an sinh xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và phát triển.


Với hơn 20 năm phát triển, ASSA đã đạt được những thành tựu lớn với 20 thành viên, đảm bảo An sinh xã hội cho hơn 647 triệu dân. Số lượng tổ chức tổ chức thành viên được mở rộng, hiện có 20 tổ chức thành viên và tại Hội nghị ASSA 36 kết nạp thêm một tổ chức thành viên từ Thái Lan. Mặc dù mức độ phát triển từ quốc gia này sang quốc gia khác, nhưng kế hoạch hoạt động và phát triển của ASSA đã trở thành một mô hình tích cực được ghi nhận và đánh giá cao trên thế giới. Theo đó, ASSA là một mô hình đem lại hiệu quả thiết thực, cho tính năng động sáng tạo qua những hoạt động hợp phát triển An sinh xã hội, tạo nền tảng vững chắc phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực./.

 

Đức Huy 

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam