Tổng số hộ nghèo cả nước là 1.304.001 hộ

06/08/2019 07:59:49
Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên phạm vi toàn quốc vừa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố tại Quyết định số 1052/QĐ-LĐTBXH. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách An sinh xã hội và các chính sách kinh tế, xã hội khác năm 2019.

(Ảnh minh hoạ)

Sự gia tăng về năng suất lao động, tái cơ cấu nền kinh tế là yêu cầu bắt buộc. Việt Nam đến năm 2035 sẽ trở thành một xã hội thịnh vượng thuộc nhóm có thu nhập trung bình cao. Nền kinh tế thị trường đã phát triển hơn, có năng lực cạnh tranh và hội nhập sâu rộng đối với nền kinh tế thế giới. Động lực cho sự phát triển sẽ là khu vực tư nhân, FDI và giảm số lượng doanh nghiệp nhà nước. Một xã hội thịnh vượng sẽ đảm bảo An sinh xã hội cho mọi người dân được thụ hưởng. Chỉ số phát triển con người theo LHQ đạt ít nhất 0,7. Mọi người dân có cơ hội bình đẳng tiếp cận nguồn lực, bình đẳng để thành công trong cuộc sống. Xu hướng gia tăng mạnh tầng lớp trung lưu và sự lão hóa dân số đặt áp lực lớn lên hệ thống BHXH, đảm bảo tính bền vững tài chính và tài khóa. Người dân được tiếp cận đến các dịch vụ y tế chất lượng tốt mà không lâm vào khó khăn về tài chính. Để làm được điều đó cần có một loạt các giải pháp đồng bộ:

- Tăng cường mối liên hệ và cam kết của Nhà nước đối với những vấn đề An sinh xã hội. Tăng trưởng kinh tế sẽ diễn ra nhanh, mạnh và ngày càng có nhiều thành tựu. Xây dựng một xã hội hiện đại, sáng tạo với vai trò làm động lực thúc đẩy phát triển. Mọi người dân được đảm bảo về cơ hội phát triển, được tự do lựa chọn nghề nghiệp đồng thời hoàn thành trách nhiệm của mình đối với dân tộc và cộng đồng.

- Hoàn thiện thể chế về An sinh xã hội. Hoàn thiện thể chế phân phối nguồn lực, phân phối thu nhập theo nguyên tắc thị trường và đảm bảo công bằng. Tăng trưởng kinh tế là trách nhiệm của mọi người nhưng An sinh xã hội không phải là sự ban phát của Nhà nước đối với người dân. Do đó cần xây dựng các cơ chế phát triển kinh tế như đầu tư công các công trình kết cấu hạ tầng xã hội vùng kém phát triển, thực hiện các hình thức đối tác công tư đối với các dự án cơ sở hạ tầng, thực hiện đấu thầu các dịch vụ công, đấu thầu tập trung, hạn chế phân cực giàu nghèo, tạo việc làm cho nhiều người, giảm nghèo nhanh, bền vững... từ đó, phát triển hệ thống An sinh xã hội và phúc lợi xã hội công bằng, đảm bảo quyền bình đẳng và tiếp cận của mọi người dân.

- Phát triển hệ thống mạng lưới An sinh xã hội sẽ góp phần ổn định và nâng cao mức sống của người dân sẽ có một bộ phận lớn người dân gia nhập tầng lớp trung lưu từ đó tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Khi tầng lớp trung lưu tăng lên thì các nhóm dễ bị tổn thương sẽ giảm xuống đồng thời tránh được nguy cơ tái nghèo trong xã hội. Đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng và hiệu quả, tạo cơ hội cho người dân được chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

- Hệ thống An sinh xã hội, trong đó có BHXH, BHYT, cần được mở rộng và đạt tỷ lệ cao hơn trong khu vực tư nhân. Điều đó gắn với việc phải cải tiến hệ thống quản trị An sinh xã hội, hiện đại hóa toàn diện quản trị BHXH và cải cách hệ thống lương hưu./.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam