TP Đà Nẵng: Quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

10/12/2019 15:19:27
Tháng 12/2019, toàn thể CBCC, VC, người lao động thuộc BHXH TP Đà Nẵng tăng tốc với nỗ lực và quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Theo Báo cáo tháng 11 năm 2019, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức BHXH TP đã dốc sức, với nhiều cố gắng, nỗ lực đã khai thác mới 1.891 đơn vị; 8.051 lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN;  5.201 người tham gia BHXH tự nguyện; 35.422 người tham gia BHYT hộ gia đình; độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 98,4%; tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 4.778.987 triệu đồng, đạt 87,67% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; giao dịch điện tử, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT đạt 100%; đã giải quyết 1.718 người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, 15.009 lượt người hưởng các chế độ BHXH một lần; tiếp nhận chuyển đến 812 trường hợp; chuyển đi 118 trường hợp; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 222.411 lượt người; chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 74.243 lượt người, chi hỗ trợ học nghề cho 2.828 lượt người; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 2.856.088 lượt người; đã thanh tra chuyên ngành 254 đơn vị sử dụng lao động, thanh tra liên ngành 28 đơn vị, thực hiện kiểm tra 100 đơn vị; kiến nghị thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN tại thời điểm thanh tra là 42.795 triệu đồng; tiếp tục, tuyên truyền, vận động, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, BHTN…

Phát biểu kết luận chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức lao động BHXH TP Đà Nẵng qđưa ra các giải pháp tối ưu nhằm giảm nợ theo Kế hoạch BHXH Việt Nam giao; duy trì bền vững được số người tham gia BHXH tự nguyện; hoàn thành công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH đến người lao động; kiểm tra, rà soát chặt chẽ công tác chi trả các chế độ BHXH một lần, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; xây dựng kế hoạch thực hiện hướng dẫn sắp xếp bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới (hoàn thành trước 31/12/2019); cân đối các nguồn kinh phí chi BHXH, BHYT, BHTN đến cuối năm 2019... quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2019.../.

                                                                                        Kim Oanh (BHXH TP Đà Nẵng)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam