TP.Hải Phòng: 288.845 người tham gia BHYT theo hộ gia đình

27/07/2020 11:58:16
Vừa qua, Đoàn Công tác của Ủy ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Bùi Sỹ Lợi làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Y tế TP.Hải Phòng nội dung giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn Thành phố.

Báo cáo của Sở Y tế TP.Hải Phòng cho biết, hiện số người tham gia BHYT theo hộ gia đình trên địa bàn Thành phố là 288.845 người, đạt tỷ lệ trên 90% so với kế hoạch. Công tác thực hiện khám, chữa bệnh BHYT được triển khai đầy đủ trong mạng lưới khám, chữa bệnh từ tuyến thành phố đến cơ sở, bao gồm cả công lập và ngoài công lập. Theo thống kê, năm 2019, chi phí khám, chữa bệnh BHYT phát sinh là 1.840.912 triệu đồng, bằng 98,72% so với nguồn kinh phí được giao; 06 tháng đầu năm 2020, chi phí khám, chữa bệnh BHYT là 852.589 triệu đồng, tạm ước đạt 43,76% nguồn kinh phí được giao. Khám, chữa bệnh BHYT ban đầu đã về trạm y tế xã, phường, thị trấn, thực hiện mô hình phòng khám, chữa bệnh bác sĩ gia đình, hiện 95,5% xã, phường, thị, trấn đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã, 100% trạm y tế khám, chữa bệnh BHYT.

Ghi nhận kết quả đạt được của TP.Hải Phòng trong thực hiện chính pháp luật BHYT, Đoàn Công tác của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội yêu cầu các cấp, ngành có liên quan phối hợp với BHXH TP.Hải Phòng trong tổ chức triển khai thực hiện Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn tới các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, đội ngũ y, bác sỹ và bệnh nhân; tích cực thực hiện các giải pháp nhằm tuyên truyền chính sách, pháp luật BHYT, cũng như tiếp tục phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT trong thời gian tới... Đồng thời, Đoàn Công tác cũng ghi nhận kiến nghị, đề xuất của Sở Y tế TP.Hải Phòng trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT.

Theo thông tin từ BHXH TP.Hải Phòng, tính đến ngày 30/06/2020, số người tham gia BHXH bắt buộc là 401.388 người, tăng so với cùng kỳ năm trước 8.743 người; tham gia BHXH tự nguyện là 16.336 người, tăng 6.342 người so với cùng kỳ năm trước; tham gia BHYT là 1.774.926 người, tăng 16.621 người so với cùng kỳ năm trước; thực hiện chi trả các chế độ BHXH, BHTN với số tiền là 4.733.242 triệu đồng đối với 1.036.733 lượt người, tăng 521.014 triệu đồng (12,36%); các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT đã thực hiện chi số tiền 846.885 triệu đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao của năm 2020, thời gian tới, BHXH Thành phố tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam, UBND, HĐND Thành phố; ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng, giảm số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, giám định BHYT... và đổi mới, tăng cường công tác truyền thông, góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT tới người dân, từ đó nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Lan Lê-Ngọc Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam