TP.Hải Phòng: Tăng cường các biện pháp thu nợ BHXH, BHYT, BHTN

11/10/2017 10:56:16
UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Công văn số 6552/UBND-VXNC ngày 29/09/2017 về việc tăng cường các biện pháp thu nợ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp – Đây được coi là động thái quyết liệt của UBND Thành phố trước thực trạng trong 08 tháng đầu năm 2017, số nợ BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn lên tới hơn 700 tỷ đồng.

Trong 06 tháng đầu năm 2017, số thu toàn TP.Hải Phòng là 23.561,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 51,91% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng so với cùng kỳ năm trước 699.272 triệu đồng. Tính đến ngày 31/08/2017, số thu là hơn 4,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 67,82% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tuy nhiên, tổng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN lên tới hơn 700 tỷ đồng, cụ thể số tiền ngân sách các quận, huyện nợ tiền đóng BHYT là hơn 58 tỷ đồng, 289 đơn vị, doanh nghiệp nợ thường xuyên kéo dài từ 03 tháng trở lên số tiền hơn 250 tỷ đồng và số tiền nợ của các đơn vị thuộc Tập đoàn Vinashin là hơn 143 tỷ đồng.

Do đó, tại Công văn số 6552/UBND-VXNC, UBND Thành phố giao BHXH Thành phố làm đầu mối, chủ động, tích cực phối hợp với các ngành, UBND các quận, huyện tăng cường công tác thanh, kiểm tra; tuyên truyền, vận động; rà soát, đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và gửi văn bản đôn đốc đến từng đơn vị nợ, có biện pháp xử lý đơn vị chây ỳ, trốn đóng, nợ đọng kéo dài. UBND các quận, huyện có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, chuyển số tiền ngân sách địa phương hỗ trợ đóng BHYT (hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình…) cho cơ quan BHXH thời hạn trong tháng 10/2017; các Sở, ban, ngành, Thanh tra Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế Thành phố… cần làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với cơ quan BHXH, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam