TP.HCM: Đôn đốc đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN phát sinh của năm 2019 để thẻ BHYT có giá trị sử dụng

18/11/2019 08:27:18
Các đơn vị sử dụng lao động đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp phát sinh của năm 2019 trước ngày 31/12/2019 để thẻ BHYT có giá trị sử dụng; nếu các đơn vị để nợ quỹ BHXH, BHYT, BHTN thì ngoài việc thẻ BHYT không có giá trị còn bị thanh tra, kiểm tra, khởi kiện, truy tố theo quy định của pháp luật – là khuyến cáo của BHXH TP.HCM tại Công văn số 2618/BHXH-QLT ngày 13/11/2019.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT và để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020:

Các đơn vị sử dụng lao động đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN phát sinh của năm 2019 trước ngày 31/12/2019 để thẻ BHYT có giá trị sử dụng. Nếu các đơn vị để nợ quỹ BHXH, BHYT, BHTN thì ngoài việc thẻ BHYT không có giá trị còn bị thanh tra, kiểm tra, khởi kiện, truy tố theo quy định của pháp luật.

Với trường hợp học sinh, sinh viên học tập tại các cơ sở giáo dục, đào tạo cần nộp chi phí và hồ sơ tham gia BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020 trước ngày 31/12/2019 thì thẻ BHYT sẽ có giá trị từ 01/01/2020. Trong trường hợp Nhà trường lập Danh sách tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) không kịp do số lượng học sinh, sinh viên tham gia nhiều, Nhà trường, cơ sở giáo dục và đào tạo phải nộp tiền trước ngày 31/12/2019; đồng thời, nộp hồ sơ tham gia cho cơ quan BHXH trong tháng 01/2020 để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020.

Đối với các đối tượng do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý, hoàn tất việc đối chiếu và thanh toán tiền mua thẻ BHYT năm 2019 trước ngày 31/12/2019; lập Danh sách cấp thẻ BHYT (Mẫu D03-TS) cho các đối tượng có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020 trong tháng 12/2019 để cơ quan BHXH cấp, phát thẻ BHYT đến tay người tham gia trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Căn cứ theo quy định tại Tiết b, Khoản 5, Điều 57, Nghị định số 176/2013/NĐCP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trường hợp đơn vị lập hồ sơ tham gia BHYT và nộp tiền không đúng với thời gian quy định dẫn đến việc cấp thẻ BHYT bị chậm trễ gây ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT của người tham gia BHYT thì đơn vị phải hoàn trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quyền lợi và mức hưởng BHYT mà đối tượng tham gia BHYT đã phải tự chi trả trong quá trình khám, chữa bệnh.

Thành NS

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam