TP.HCM: Vận động người dân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

24/05/2019 10:56:44
Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch về Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (ban hành kèm Quyết định số 1246/QĐ-UBND).

(Ảnh minh họa)

Có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành, Kế hoạch đặt mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP.HCM nhằm thích ứng với nền sản xuất mới trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0; tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập; giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân; góp phần thực hiện thắng lợi về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Trong đó, riêng về nhiệm vụ Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 04, UBND TP.HCM yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở cấp độ 04; cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác nhau; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Liên quan đến An sinh xã hội, tại Kế hoạch, UBND TP.HCM yêu cầu BHXH Thành phố thực hiện các giải pháp vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử tuất... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng nhận các khoản trợ cấp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo ít nhất trên địa bàn đạt 10% đến hết năm 2019 và 30% đến hết năm 2020. Công an Thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ được giao tại Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020.

Ngoài ra, yêu cầu 100% trường học, bệnh viện, công ty điện, công ty cấp, thoát nước, công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ. Tất cả các công ty điện lực phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; khuyến khích người sử dụng điện thanh toán tiền điện bằng các giải pháp điện tử, di động; trong năm 2019, tăng gấp đôi số người sử dụng điện thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán điện tử.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam