TP Hồ Chí Minh hướng dẫn ngân sách địa phương hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện

04/10/2018 15:03:25
Theo đề nghị của BHXH TP Hồ Chí Minh, vừa qua, UBND TP.HCM ban hành quyết định quy trình hướng dẫn ngân sách địa phương hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trên địa bàn TP.

(ảnh minh họa)

Theo đó, người tham gia BHXH tự nguyện được ngân sách địa phương hỗ trợ mức đóng. Cụ thể, hộ nghèo nhóm 1, nhóm 2, ngân sách hỗ trợ 30% của 22% mức thu nhập hàng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện. Hộ nghèo nhóm 3a và hộ cận nghèo, ngân sách hỗ trợ 25% của 22% mức thu nhập hàng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện. Hộ nghèo nhóm 3b, ngân sách hỗ trợ 10% của 22% mức thu nhập hàng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện. Các đối tượng khác, ngân sách hỗ trợ 10% của 22% mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Về thời gian hỗ trợ, tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng). Riêng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt chuẩn cận nghèo, được hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện như chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo, thời gian hỗ trợ là 12 tháng kể từ ngày địa phương xác nhận hộ vượt chuẩn. Sau 12 tháng, người tham gia được hỗ trợ như các đối tượng khác, thời gian hỗ trợ được tính tiếp theo thời gian đã được hỗ trợ diện hộ vượt chuẩn và tổng thời gian hỗ trợ không quá 10 năm (120 tháng).

Về nguồn kinh phí, trong năm 2018, UBND huyện cân đối ngân sách để thực hiện hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện. Trường hợp có khó khăn, UBND huyện có văn bản báo cáo gửi Sở Tài chính TP để tổng hợp trình UBND TP xem xét. Từ năm 2019, nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện được bố trí trong dự toán chi thường xuyên ngân sách quận, huyện hàng năm./.

Hà An

Ngoài ra, UBND Thành phố cũng vừa ban hành Quy trình hướng dẫn phối hợp thực hiện cấp, mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Theo Quy trình này, ngành LĐ-TB&XH và BHXH các quận, huyện ở TP.HCM phải phối hợp chặt chẽ, cụ thể với chính quyền cùng cấp (trong đó có xã, phường), nhằm kịp thời cấp mới đầu năm hoặc giữa năm, hay mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Được biết, ngoài hộ nghèo được hỗ trợ 100% phí mua thẻ BHYT, TP.HCM còn sử dụng quỹ kết dư BHYT để hỗ trợ 100% phí mua thẻ BHYT đối với hộ cận nghèo. Theo quy định chung, hộ cận nghèo chỉ được hỗ trợ 70% phí mua thẻ BHYT.

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam