TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn thu BHYT HSSV năm học 2020-2021

10/08/2020 08:05:06
Vừa qua, BHXH TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản số 1867/BHXH-QLT gửi các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn TP.HCM về hướng dẫn thu BHYT HSSV.

Theo đó, năm nay cơ quan BHXH TP.HCM tiếp tục linh động để phụ huynh và học sinh có thể đóng theo 4 phương thức: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng một lần. HSSV tại TP.HCM tiếp tục được ngân sách hỗ trợ 30% mức đóng BHYT trong năm 2020-2021.

Về hồ sơ thủ tục khi tham gia, cơ quan BHXH TP.HCM cũng hướng dẫn rõ cho các trường bao gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) (nếu có); Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS). Căn cứ Mẫu TK1-TS do HSSV kê khai, nhà trường lập Mẫu D03-TS ghi đầy đủ mã số BHXH. Trường hợp chưa có mã số BHXH yêu cầu nhà trường lập danh sách riêng và đồng thời đính kèm hình ảnh, giấy tờ (CMND/CCCD, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu…) để cơ quan BHXH hoàn thiện mã số BHXH. Trường hợp HSSV chưa có mã số BHXH, nếu không cung cấp đầy đủ hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ thông báo trả hồ sơ về để nhà trường bổ sung. Đối với trường hợp HSSV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì tham gia BHYT ngay từ đầu năm học.

Giá trị sử dụng thẻ BHYT HSSV theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT. Thẻ BHYT có giá trị từ ngày nhà trường nộp đủ hồ sơ và đóng tiền BHYT cho cơ quan BHXH. Để đảm bảo quyền lợi cho HSSV, đề nghị nhà trường nộp hồ sơ và đóng tiền đúng thời gian quy định. Riêng tháng 10/2020, nhà trường khẩn trương nộp tiền và lập hồ sơ chậm nhất ngày 31/10/2020 thì thẻ BHYT HSSV có giá trị từ ngày 1/10/2020. Những nội dung khác về việc cấp và ghi thẻ thực hiện theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ và Quyết định số 505/QĐBHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.../.

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam