TP Hồ Chí Minh: số người tham gia BHXH, BHYT tăng 5,49% so với cùng kỳ năm 2018

21/06/2019 11:39:02
Trong 6 tháng đầu năm 2019, số thu BHXH, BHYT, BHTN của TP Hồ Chí Minh ước đạt hơn 30.334 tỉ đồng, tăng 4,41% so với cùng kỳ 2018. Theo ước tính của BHXH TP.Hồ Chí Minh, đến ngày 30/6, TP. Hồ Chí Minh có khoảng 7.177.170 người tham gia BHXH, BHYT - tăng 5,49% so với cùng kỳ năm 2018.

Đồng chí Phan Văn Mến, Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh trả lời cơ quan thông tấn báo chí tại hội nghị đánh giá công tác phối hợp truyền thông giữa Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM và cơ quan báo chí 6 tháng đầu năm 2019

BHXH TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, TP. Hồ Chí Minh có 10,3 triệu lượt người KCB BHYT, với tổng số tiền do quỹ BHYT chi trả trên 9.200 tỉ đồng - mức chi trong 6 tháng đầu năm hiện trong ngưỡng an toàn.

Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mến nhấn mạnh, BHXH TP đã phối hợp với Sở LĐ-TB-XH TP; Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu Công nghiệp thâm chí cả cơ quan công an để tiến hành kiểm tra, thanh tra về BHXH, BHYT, đồng thời thư mời các đơn vị nợ từ 3 tháng có số tiền lớn lên đôn đốc nhắc nhở.

BHXH TP cũng thông báo danh sách đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 6 tháng và nợ từ 300 triệu trở lên đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời gửi thư mời 385 đơn vị với tổng số tiền nợ là 207,5 tỉ đồng (nợ từ 3 tháng trở lên và số tiền nợ từ 50 triệu đồng) lên đôn đốc nhắc nhở, lập biên bản yêu cầu trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Tính đến hết ngày tháng 6/2019 có 126 đơn vị khắc phục với tổng số tiền 105,2 tỉ đồng. Ngoài ra, BHXH TP đã chuyển hồ sơ đến Công an thành phố đề nghị xem xét xử lý hình sự đối với 10 đơn vị đã được thanh tra chuyên ngành năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục theo các Quyết định xử phạt, kết luận thanh tra và vẫn tiếp tục nợ quỹ BHXH, BHYT, BHTN.

Đồng chí Phan Văn Mến khẳng định, từ đây đến cuối năm, BHXH TP xác định nhiều nhiệm vụ quan trong thứ nhất, từ đây đến cuối năm 2019, BHXH TP sẽ tập trung mọi nguồn lực phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trong đó tập trung khai thác số lao động tại các doanh nghiệp chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ theo dữ liệu ngành thuế cung cấp; phối hợp với Bưu điện phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Phấn đấu đến cuối năm đạt chỉ tiêu số người tham gia theo kế hoạch được BHXH Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ giao.

Thứ hai, BHXH TP sẽ tăng cường đôn đốc thu, giảm nợ; tiếp tục thông báo số phải đóng BHXH, BHYT, BHTN vào ngày 25 hàng tháng đến các đơn vị sử dụng lao động biết để nộp kịp thời vào ngày cuối cùng của tháng. Thực hiện gửi thư nhắc nợ hàng tháng, chuyển danh sách các đơn vị nợ sang Sở Công thương và Ban quản lý khu chế xuất - khu công nghiệp để phối hợp đôn đốc nhắc nợ; phấn đấu số nợ BHXH, BHYT, BHTN đến cuối năm dưới 2% số kế hoạch thu.

Thứ ba, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương, các cơ quan truyền thông trong việc tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; giải quyết kịp thời các vướng mắc có liên quan đến quyền lợi của nhân dân và người lao động.

Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra pháp luật về BHXH, BHYT, trong đó tập trung vào việc thực hiện quy trình thanh tra toàn diện theo kế hoạch, thanh tra đột xuất, thanh tra tự động đối với các đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH, BHYT, BHTN; đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tổ chức thanh tra đột xuất, ngoài giờ hành chính tại các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là các cơ sở khám chữa bệnh có chi phí gia tăng bất thường hoặc có biểu hiện lạm dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT.

Thứ năm, đổi mới và đẩy mạnh công tác truyền thông vào các nhóm đối tượng học sinh, sinh viên, hộ gia đình và người dân trên địa bàn dân cư, nhằm nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT.

Thứ sáu, đẩy mạnh việc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT 6 tháng cuối năm; tăng cường thực hiện giám định điện tử, giám định chuyên đề; kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định. Phối hợp với Sở Y tế họp giao ban định kì để thông kịp thời tình hình sử dụng quỹ khám chữa bệnh được giao, những vấn đề còn tồn tại cần chấn chỉnh…/.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam