Trà Vinh: Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

09/08/2019 09:26:03
Tích cực đôn đốc thu tại các đơn vị SDLĐ, tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị trong việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN… là một số giải pháp BHXH tỉnh Trà Vinh đã triển khai thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Giám đốc BHXH huyện Càng Long, Trà Vinh triển khai phối hợp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã An Trường A để triển khai công tác xác minh thông tin người tham gia BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS (ảnh minh họa)

Báo cáo của BHXH tỉnh Trà Vinh cho biết, tính đến 31/7/2019 toàn tỉnh có 976.375 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, số người cùng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc là 71.832 người, trong đó tham gia BHTN 62.635 người; Số người tham gia BHXH tự nguyện là 4.673 người. Tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh tính đến 31/7/2019 là 971.702 người, tỷ lệ bao phủ là 92,56% dân số. Trong tháng toàn tỉnh đã thu được 233,869 tỷ đồng. Lũy kế đầu năm là 1.195,581 tỷ đồng, đạt 57,67% so kế hoạch giao.

Từ đầu năm đến nay, BHXH tỉnh Trà Vinh đã cấp 9.538 sổ BHXH cho người lao động, cấp 185.716 thẻ BHYT. Trong tháng có 1.805 người hưởng chế độ BHXH.  Thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 1.237.748 lượt người trong 07 tháng đầu năm.

BHXH tỉnh cũng chỉ đạo cán bộ chuyên quản từ tỉnh đến 9 huyện, thị xã, thành phố tích cực đôn đốc thu tại các đơn vị SDLĐ, tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị trong việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Trong tháng đã phát triển mới được 15 đơn vị sử dụng lao động với 68 lao động; đã thu hồi của 50 đơn vị sử dụng lao động nợ từ 03 tháng trở lên với số tiền trên 2,226 tỷ đồng.

Thực hiện Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN 07 đơn vị sử dụng lao động; kiểm tra tình hình thực hiện Luật BHXH, BHYT và việc giải quyết chế độ BHXH tại 13 đơn vị sử dụng lao động; phối hợp kiểm tra liên ngành 01 đơn vị; kiểm tra 01 đại lý thu và 01 cơ sở khám chữa bệnh. Qua thanh tra, kiểm tra đã đề nghị truy thu số tiền gần 90 triệu đồng do đơn vị SDLĐ tham gia không đúng mức lương, không đúng thời gian theo Hợp đồng; đề nghị truy thu giải quyết chế độ ngắn hạn không đúng quy định với số tiền 17 triệu đồng và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 04 đơn vị nợ tiền BHXH kéo dài với số tiền 144 triệu đồng; không chấp nhận thanh toán số tiền 281 triệu đồng chi KCB BHYT không đúng quy định.

Trong tháng, hệ thống BHXH tỉnh đã tiếp 10.041 hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục về BHXH, BHYT, BHTN cho 9.483 hồ sơ các loại. Trong đó có 2.173 lượt hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua hệ thống bưu điện. Tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo chủ trương của Ngành, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Tính đến 31/7/2019 đã có 1.576/1.640 đơn vị sử dụng lao động tham gia tập huấn và thực hiện giao dịch qua mạng Internet đạt 96,10%. Trong đó giao dịch bằng chữ ký số là 1.569/1.640 đơn vị đạt 95,67%; giao dịch điện tử trong giải quyết các chế độ ngắn chiếm 95,33%.

Hoàn thành công tác rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT theo Kế hoạch số 1950/KH-BHXH ngày 07/6/2019 của BHXH Việt Nam, tính đến 31/7/2019 toàn tỉnh đã rà soát, cập nhật kết quả xác minh 52.402/52.402 nhân khẩu cần được rà soát, đạt 100% theo kế hoạch.

Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình cập nhật biến động thành viên hộ gia đình và thực hiện cấp mới mã số BHXH cho người tham gia của Tổ kiểm soát huyện đảm theo đúng quy định của BHXH Việt Nam.

Trong tháng toàn tỉnh đã cấp mới 216 mã hộ gia đình; 1.747 mã số BHXH. Triển khai kế hoạch và thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHXH. Tiếp tục tập trung phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thông qua hội nghị tuyên truyền, sàng lọc danh sách từng hộ gia đình chưa tham gia BHYT chuyển tới Bưu điện để tổ chức hội nghị tuyên truyền và tích cực phối hợp với đội ngũ đại lý thu, đến từng hộ gia đình vận động tham gia BHYT. Theo dõi, nắm bắt tình hình nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT để tiến hành kiểm tra, thanh tra. BHXH tỉnh đã phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch giao; nợ đọng bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ nợ BHXH Việt Nam giao…/.

T.Hoa

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam