Trên 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau

02/04/2017 11:28:48
Theo thông tin của Bộ Khoa học – Công nghệ, hiện có trên 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Việt kiều nói chung và đội ngũ những chuyên gia, trí thức Việt kiều luôn được xem là một nguồn lực quý giá, góp phần xây dựng đất nước trong bất kỳ thời điểm nào.

Chuyên gia, trí thức Việt kiều làm việc rất nhiều ở các quốc gia phát triển với rất nhiều lĩnh vực (điện tử, công nghệ thông tin - viễn thông, chế tạo máy, điều khiển học, công nghệ sinh học, khoa học vũ trụ, vật liệu mới, công nghệ nano, năng lượng, y học...); có mặt trong các trung tâm nghiên cứu khoa học, trường đại học, bệnh viện, tổ chức quốc tế, công ty xuyên quốc gia và các hãng sản xuất lớn trên thế giới. Tuy nhiên, số lượng chuyên gia, trí thức Việt kiều về nước tham gia giảng dạy, làm việc hàng năm không nhiều. Nguyên nhân do thiếu sự liên kết, giao lưu giữa các chuyên gia trong cộng đồng trí thức Việt kiều với nhau và giữa họ với các đồng nghiệp, đối tác trong nước; việc thiếu thông tin về thực trạng, tiềm năng, nhu cầu thực sự của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, địa phương trong nước; sự bất cập, thiếu hiệu quả trong việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, đoàn thể trong thu hút và sử dụng chất xám của cộng đồng trí thức Việt kiều.
 
 
Thời gian tới, Chính phủ và các cơ quan hữu quan xác định thực hiện tốt chính sách thu hút, trọng dụng, kết nối chuyên gia, trí thức Việt kiều nhằm tăng cường việc chia sẻ tri thức hiện đại, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, chuyển giao công nghệ và đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, chính sách cụ thể thúc đẩy phát triển đất nước. Vừa qua, Bộ Khoa học – Công nghệ phê duyệt Đề án Xây dựng mạng lưới chuyên gia Việt Nam trên thế giới với mục tiêu tổng quát là thúc đẩy kết nối các chuyên gia Việt Nam trên toàn thế giới và các chuyên gia giỏi nước ngoài với các nhu cầu thực tiễn trong nước nhằm thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn chất xám phục vụ phát triển đất nước. Bên cạnh đó, vấn đề chế độ đãi ngộ về tiền lương, nhà ở, điều kiện đi lại; cởi mở trong hợp tác, kể cả việc thương mại hóa, đảm bảo lợi ích kinh tế sòng phẳng trong các chương trình phát triển, ứng dụng hoa học – công nghệ… được xem là những điều căn cơ, để thực sự khơi dậy, thu hút trí lực đội ngũ trí thức Việt kiều về làm việc hay có những đóng góp tâm huyết cho đất nước.

 

PV (Tổng hợp)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam