Trên 90% đơn vị đã thực hiện giao dịch nộp hồ sơ điện tử về BHXH, BHYT

06/08/2018 16:53:00
Theo BHXH Việt Nam 06 tháng đầu năm 2018 có trên 90% đơn vị đã thực hiện giao dịch nộp hồ sơ điện tử về BHXH, BHYT. Khi đăng ký giao dịch điện tử doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ 24 giờ/ngày, 07 ngày/ tuần.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, đến tháng 06/2018 có trên 90% đơn vị đã thực hiện giao dịch nộp hồ sơ điện tử; có 63/63 tỉnh, thành phố đã triển khai nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích (doanh nghiệp không phải trả phí), số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018 là hơn 06 triệu hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích hơn 10,5 triệu hồ sơ.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân, BHXH Việt Nam hiện đang duy trì nghiêm túc việc tổ chức bộ phận “một cửa” tại BHXH cấp tỉnh, cấp huyện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân.

BHXH Việt Nam thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC, đảm bảo không ban hành thêm các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ nằm ngoài quy định của pháp luật./.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam