Triến khai các giải pháp đồng bộ, thực thi nhiệm vụ chất lượng, hiệu quả

09/04/2019 13:23:01
Sáng ngày 9/4, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chủ trì Hội nghị giao ban cơ quan BHXH Việt Nam. Tham dự Hội nghị có các Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương; Trần Đình Liệu; Đào Việt Ánh; Thường trực Đảng uỷ cơ quan; lãnh đạo Văn phòng Hội đồng quản lý; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

Báo cáo tổng hợp kết quả công tác 3 tháng đầu năm 2019, đồng chí Chu Mạnh Sinh, Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam cho biết, tính đến hết ngày 31/3, toàn quốc có 14,6 triệu người tham gia BHXH, trong đó, tham gia BHXH bắt buộc là 14,29 triệu người, BHXH tự nguyện là 305 nghìn người. Tham gia BHTN khoảng 12,51 triệu người. Tham gia BHYT đạt khoảng 83,44 triệu người. Toàn Ngành thu được 79.293 tỷ đồng. Số nợ phải tính lãi là 6.436 tỷ đồng.

Toàn quốc cấp được 14,7 triệu sổ BHXH, đạt tỷ lệ 99,38% trên tổng số đối tượng tham gia BHXH; toàn quốc cấp được 83,6 triệu thẻ BHYT. Rà soát trên 13,27 triệu sổ BHXH, đạt 98,92% tổng số lao động tham gia BHXH bắt buộc; số sổ bàn giao đến tay người lao động là trên 13,13 sổ BHXH, đạt 98,39% tổng số sổ BHXH của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đã được rà soát.

Thực hiện giải quyết 27.958 người hưởng BHXH hàng tháng; 16.908 người hưởng trợ cấp 1 lần, trong đó hưởng chế độ BHXH 1 lần là 143.366 người; 2.520.045 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ, 41.756 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT. Phối hợp với Ngành lao động, Thương binh và Xã hội ước giải quyết cho 113.831 người hưởng chế độ BHTN, 8.147 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Tính đến thời điểm tháng 3/2019, toàn Ngành thực hiện chi trả cho khoảng 3,1 triệu người hưởng lương hưu và các chế độ BHXH hàng tháng; trong đó, chi bằng tiền mặt cho khoảng 2,6 triệu người, chi qua tài khoản cá nhân khoảng 519.000 người. Số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 54.134 tỷ đồng.

Trong quý I/2019, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan tham gia hoàn thiện nhiều dự thảo văn bản báo cáo liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; tham gia với các Bộ Lao dộng, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các Bộ, Ngành liên quan để hoàn thảo các dự thảo quan trọng như Dự thảo Thông tư hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng KCB BHYT ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng. Phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương tổ chức xây dựng các chuyên trang, chuyên đề trên báo in, báo điện tử, chương trình phát thanh, truyền hình khẳng định, nêu bật vị trí, vai trò của công tác BHXH, BHYT trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội để đăng tải, phát sóng trong dịp Tết Nguyên đán. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP; xây dựng kế hoạch, cụ thể hoá các mục tiêu, đề án, dự án triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW...

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nêu, để thực thi tốt các nhiệm vụ của Chính phủ, Ngành, các đơn vị cần tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động hơn trong công việc, đổi mới cách thức, lề lối làm việc, các đơn vị chủ động phối hợp để có sự thống nhất cao trong thực thi công vụ.

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nêu bật nhiệm vụ trọng tâm cần chú trọng, trong đó các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện đều cao hơn so với năm trước theo chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chính vì vậy, năm nay tập trung vào thanh tra, kiểm tra những doanh nghiệp chưa đóng, thực hiện tuyên truyền trực tiếp cho các doanh nghiệp chưa đóng. Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu Ban Thu, Sổ - Thẻ, tập trung vào công tác này và thực hiện giám sát đôn đốc, toàn bộ dữ liệu báo cáo khoá theo ngày, báo cáo hàng ngày, hàng tháng, tình hình phát triển đối tượng của từng tỉnh. Phải đặt tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH lên hàng đầu. Tất cả các đơn vị phải chung tay, vào cuộc, tập trung toàn bộ lực lượng, nguồn lực lao động; xây dựng cụ thể các kế hoạch nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH. Đồng chí Trần Đình Liệu đề nghị thường xuyên thông báo kết quả; dữ liệu thu, hộ gia đình; tổ chức rà soát, giao CNTT quản lý chặt tăng giảm dữ liệu hộ gia đình. Liên quan đến phần mềm giải quyết chính sách, đưa ra các phương án về dữ liệu thu, xử lý trên môi trường điện tử, chữ kí số, lập danh sách, thực hiện liên thông dữ liệu, tiếp tục giảm giờ giao dịch cho doanh nghiệp, đơn giản hoá thủ tục hành chính.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương lưu ý, về phần mềm sử dụng văn bản, hiện nay lãnh đạo đã yêu cầu đơn vị cung cấp tiếp tục nâng cấp tính năng tiện ích hơn nữa nhưng đồng thời yêu cầu các ban, vụ sử dụng tối đa tính năng hiện có. Đồng chí Nguyễn Đình Khương cũng cho biết thêm, phần mềm chấm điểm thi đua đang được triển khai thực hiện chấm điểm thử và hiện đang chỉnh sửa những tính năng chưa sát với thực tế, rà soát lại các điểm thi đua, đồng thời, yêu cầu các đơn vị trong từng lĩnh vực nêu ý kiến cụ thể. CNTT và các đơn vị liên quan phải bám sát tránh trường hợp chậm tiến độ.

Tại hội nghị, các Ban, Vụ nêu ý kiến về các nội dung đang triển khai thực hiện như Xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm; Đề án Kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam; phân bổ thẻ KCB ban đầu; kiểm soát chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB tại địa phương...

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh, đề nghị các đơn vị trực trực thuộc BHXH Việt Nam tiếp tục tập trung quyết liệt triển khai theo kế hoạch, đặc biệt chú ý các nhiệm vụ đã đến hạn đinh, yêu cầu. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc nhận định, nhìn kết quả quý I/2019 khả quan so với cùng kỳ năm trước; chi BHXH, BHYT, BHTN vẫn thực hiện theo đúng kế hoạch; tuy nhiên phải tiếp tục chủ động, chỉ đạo địa phương tập trung vào công tác thu, duy trì được mức nợ 1,7%; tiết tục kiểm soát chi BHXH, BHYT, BHTN đặc biệt công tác chi KCB BHYT. Về vấn đề phân bổ thẻ KCB ban đầu cần xây dựng cần tiêu chí theo hướng tính theo dự toán thực hiện năm trước, cơ cấu đối tượng trên địa bàn, khắc phục khoảng cách địa lý. Trong phát triển đối tượng BHXH bắt buộc phải bám sát số liệu phân bổ, giao địa phương đến đốc thu và xây dựng các giải pháp phải khả thi, thực hiện được. Đối với phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tập trung chỉ đạo vào đại lý phát triển đối tượng hiệu quả, có trong tâm trọng điểm. Đối với công nghệ thông tin, phải giúp lãnh đạo đảm bảo những phần mềm hiện có liên thông để quản lý tốt hơn và phát huy tối đa tính năng hiện có; nâng cấp phần mềm theo yêu cầu của 4.0. Trong lĩnh vực thanh tra, tập trung phát triển đối tượng, tập trung vào các doanh nghiệp chưa đóng, trong đó tập trung mức đóng và trốn đóng. Công tác đấu thầu thuốc phải nhanh chóng triển khai; tiếp thu ý kiến chuyên gia tham gia để làm sao công tác đấu thầu thuốc hiệu quả. Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ đảm bảo đầy đủ đúng quy trình và tuân thủ đúng quy định. Truyền thông chú ý chủ động trong nắm bắt tình hình, thông tin, tạp chí, báo cùng vào cuộc đẩy mạnh truyền thông chính sách pháp luật BHXH, BHYT. Thi đua đẩy nhanh quy chế chấm điểm, đảm bảo đánh giá thực chất nhưng phải tạo ra động lực phấn đấu. Các ban, vụ theo đúng chức năng nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ, giải quyết công việc, đặc biệt kịp thời báo cáo vấn đề trọng tâm để lãnh đạo sớm có xem xét, triển khai thực hiện.

Đồng chí Tổng Giám đốc nhấn mạnh, trước những nhiệm vụ vô cùng nặng nề, các đơn vị cần tập trung, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đến hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn, xử lý những tồn tại, vướng mắc trong triển khai, thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương; các cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt là các văn bản quy định, hướng dẫn, sửa đổi bổ sung mới của Chính phủ và các Bộ, Ngành; Tập trung các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 125/NQ-CP; Giao dự chỉ tiêu dự toán thu, chi BHXH, BHTN năm 2019 cho BHXH các tỉnh, thành phố; Triển khai việc thẩm định, quyết toán tài chính năm 2018; rà soát số liệu chi phí KCB BHYT; hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH; tổng kết công tác trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định. Tăng cường quản lý chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, chi trả trợ cấp BHTN; tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, chi trả cá chế độ BHXH, BHTN qua tổ chức dịch vụ công. Đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT; tăng cường kiểm soát chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB; tiếp tục hoàn thiện và chuẩn bị các điều kiện để triển khai các Đề án Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.../.

 Thuỷ Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam