Triển khai chương trình đào tạo trực tuyến về BHXH, BHYT

25/03/2019 14:10:20
Tận dụng tính ưu việt của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đào tạo, bồi dưỡng để các cá nhân có nhu cầu được đào tạo về BHXH, BHYT tiếp cận các bài giảng trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Trong năm 2019, BHXH Việt Nam sẽ triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến toàn ngành BHXH.

Dự kiến, từ tháng 3/2019 đến tháng 10/2019, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai tổ chức các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ bằng hình thức học trực tuyến cho 3.510 học viên. Các học viên sẽ học trực tuyến trước, học tập trung sau và chia làm 33 lớp. Trong đó, 12 lớp Bồi dưỡng kiến thức cho 1.200 viên chức lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế chờ thi tuyển; 07 lớp Bồi dưỡng kỹ năng quản lý tài chính cho 710 viên chức quản lý (Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách cấp quận, huyện); 02 lớp Bồi dưỡng kiến thức tài chính – kế toán cho 400 viên chức kế toán trưởng, kế toán tổng hợp; 12 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chế độ BHXH cho 1200 viên chức thuộc BHXH cấp quận, huyện.

Trước đó, tháng 01/2019, BHXH Việt Nam đã tổ chức thí điểm 01 lớp học trực tuyến cho 68 học viên là viên chức làm công tác thực hiện chế độ BHXH thuộc BHXH tỉnh: Hải Dương, Hà Nam, Nam Định. 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học theo quy định. BHXH Việt Nam giao Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH xây dựng Quy trình tổ chức, quản lý các khóa bồi dưỡng trực tuyến và tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Ngành./.

T.Hiền

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam