Triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường quản lý, phát triển BHYT bền vững

22/11/2017 15:03:24
Đây là ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Quốc Khánh khi trao đổi với Phóng viên Tạp chí BHXH về những định hướng chỉ đạo công tác quản lý, tổ chức thực hiện BHYT trên địa bàn tỉnh Sơn La, quyết tâm bảo đảm cân đối quỹ khám, chữa bệnh BHYT, phát triển BHYT bền vững hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Chính sách pháp luật BHYT được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo thực hiện trong nhiều năm gần đây, công tác tổ chức thực hiện BHYT trên cả nước cũng đang có những bước phát triển mới. Trên địa bàn tỉnh Sơn La, chính sách, pháp luật BHYT, nhất là Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT đã được triển khai như thế nào, kết quả đạt được ra sao, thưa đồng chí ?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Quốc Khánh: Sau 02 năm thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Sơn La tăng nhanh. Đến ngày 31/08/2017, số người tham gia BHYT là 1.166.912 người, đạt 95,3% dân số toàn tỉnh, vượt chỉ tiêu giao theo Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cao hơn tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc (hiện đạt trên 84%).
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La quán triệt nghiêm túc và cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 và ban hành Quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng, sử dụng kinh phí từ nguồn kết dư Quỹ khám, chữa bệnh BHYT của Sơn La trong năm 2015. Cụ thể, người thuộc hộ gia đình cận nghèo được hỗ trợ thêm 30% mức đóng; học sinh, sinh viên được hỗ trợ thêm 20% mức đóng; Người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ thêm 20% mức đóng. Từ sự hỗ trợ này 100% người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn đã tham gia BHYT (trừ số đã tham gia theo nhóm đối tượng khác như người dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn, người sống ở vùng đặc biệt khó khăn). Số học sinh, sinh viên tham gia BHYT tăng trên 1.000 học sinh so với năm 2016, trong năm học 2017-2018 toàn tỉnh quyết tâm đạt tỷ lệ 100% tham gia.
Theo báo cáo của BHXH tỉnh, số thu BHYT 06 tháng đầu năm 2017 là 403,667 tỷ đồng, tương ứng với Quỹ khám, chữa bệnh BHYT được sử dụng tại địa phương là 363,300 tỷ đồng, tăng 4% so với 06 tháng đầu năm 2016. Đến ngày 31/08/2017, số thu BHYT là 566,997 tỷ đồng đạt 65,9% kế hoạch giao. Quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT của người dân tiếp tục được bảo đảm tại 231 cơ sở y tế trên địa bàn. Năm 2016, cơ quan BHXH đã giám định, thanh toán cho 984.145 lượt khám, chữa bệnh BHYT, với tổng chi phí là 710 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 08/2017, các cơ sở y tế trong tỉnh đã thực hiện khám, chữa bệnh cho 729.434 lượt bệnh nhân BHYT. Cùng với quy định thông tuyến huyện và điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế, chất lượng khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh được nâng lên, góp phần quan trọng bảo đảm An sinh xã hội, tạo nền tảng để Sơn La đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.


 Triển khai thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHYT nhìn chung có được một số thuận lợi nhất định, tuy nhiên tại nhiều địa phương, có không ít khó khăn cũng dần xuất hiện. Trên địa bàn tỉnh Sơn La, từ thực tiễn trong thời gian qua, đâu là những thách thức cần phải vượt qua, thưa đồng chí?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Quốc Khánh: Tỷ lệ bao phủ BHYT của Sơn La hiện đang ở mức khá cao, tuy nhiên số tham gia chủ yếu là đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua BHYT. Đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình còn hạn chế. Còn không ít doanh nghiệp, chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động. Vì vậy tính bền vững trong thực hiện chính sách BHYT chưa cao, phụ thuộc nhiều vào chính sách hỗ trợ của nhà nước. Thực tế cũng cho thấy, khó khăn, áp lực hơn trong công tác quản lý, cân đối Quỹ khám, chữa bệnh BHYT đang ngày lớn hơn. Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh công lập, nguồn thu từ Quỹ BHYT chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn thu viện phí. Do đó, tăng cường quản lý, cân đối Quỹ khám, chữa bệnh BHYT có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Năm 2015 - 2016, Quỹ khám, chữa bệnh BHYT của Sơn La được bảo đảm cân đối. Tuy nhiên, theo báo cáo của BHXH tỉnh, 06 tháng đầu năm 2017, số chi khám, chữa bệnh BHYT tăng cao so với cùng kỳ và mức bình quân chung của cả nước. Cụ thể hơn, thống kê, phân tích từ cơ quan BHXH cho thấy, số người tham gia BHYT trên địa bàn tăng 4% (toàn quốc tăng 6%), nhưng số lượt khám, chữa bệnh BHYT tăng 20% so với cùng kỳ; trong đó khám, chữa bệnh ngoại trú tăng 20% (toàn quốc tăng 15%); điều trị nội trú tăng 20% (toàn quốc tăng 7%). Tổng chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tăng 47% so với cùng kỳ năm 2016, trong khi tỷ lệ gia tăng của toàn quốc là 30%.
Với tình hình gia tăng chi phí khám, chữa bệnh BHYT, nhiều cơ sở khám, chữa bệnh có chi phí vượt trần, vượt quỹ, ngoài những nguyên nhân khách quan như: tăng giá dịch vụ y tế, thông tuyến huyện khi đi khám, chữa bệnh còn do những nguyên nhân chủ quan như: một số cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện chỉ định các dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng chưa phù hợp, quá mức cần thiết; chưa thực sự tiết kiệm trong chỉ định, điều trị; kéo dài ngày điều trị nội trú không cần thiết…

Trước những khó khăn, thách thức đang đặt ra, UBND tỉnh Sơn La đã có chỉ đạo như thế nào để bảo đảm sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT đúng quy định, vì mục tiêu phát triển BHYT bền vững?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Quốc Khánh: Theo hiện tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác BHXH, BHYT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao với công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHYT. Trước những khó khăn trong công tác thực hiện chính sách BHYT trong đó có việc quản lý Quỹ khám, chữa bệnh BHYT, ngày 12/09/2017, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi họp về tình hình thực hiện chính sách BHYT, bàn các biện pháp, giải pháp chỉ đạo thực hiện trong các tháng cuối năm. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo UBND tỉnh, HĐND tỉnh; các đồng chí Bí thư huyện ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo BHXH tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế, Giám đốc các bệnh viện của tỉnh. UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành UBND các huyện, thành phố tham gia tích cực, triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường quản lý thanh toán BHYT trên địa bàn.
UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về chuyên môn, về định mức kinh tế kỹ thuật, thời gian khám bệnh, thời gian thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng; sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả vì quyền lợi chính đáng của người bệnh, hạn chế tối đa việc sử dụng các loại thuốc hỗ trợ điều trị; nghiêm cấm mọi hình thức lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, sử dụng, thanh toán, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế theo quy định; hạn chế tối đa việc lựa chọn thuốc có hàm lượng không phổ biến, dạng bào chế, dạng phối hợp ít cạnh tranh, thuốc hỗ trị điều trị có giá thành cao vào kế hoạch đấu thầu thuốc; thống nhất với BHXH tỉnh danh mục thuốc, vật tư y tế ngay từ giai đoạn xây dựng kế hoạch đấu thầu. Chỉ đạo các đơn vị khám, chữa bệnh tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối liên thông dữ liệu với Sở Y tế, BHXH tỉnh theo quy định của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT xảy ra tại đơn vị mình quản lý.
Chỉ đạo BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường các giải pháp phát triển đối tượng tham gia, thu BHYT, đảm bảo cân đối Quỹ khám, chữa bệnh BHYT trong tỉnh.
UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, xây dựng kế hoạch phối hợp công tác hàng năm đảm bảo quyền lợi của người tham gia và hướng dẫn quy trình, thủ tục thanh quyết toán khám, chữa bệnh BHYT đảm bảo đúng quy định pháp luật. Thực hiện công tác đấu thầu thuốc, vật tư, hóa chất theo quy định của pháp luật về tổ chức đấu thầu ngay từ giai đoạn lập kế hoạch đấu thầu; báo cáo UBND tỉnh những bất cập trong việc xây dựng danh mục kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu. Hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT thực hiện việc gửi dữ liệu điện tử lên Hệ thống thông tin giám định BHYT theo quy định. Thông báo kịp thời việc Cổng tiếp nhận từ chối thanh toán chi khám, chữa bệnh BHYT đối với các cơ sở không liên thông, không chuyển dữ liệu đề nghị thanh toán với Hệ thống Thông tin giám định BHYT. Nâng cao trách nhiệm và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định của pháp luật. Sử dụng hiệu quả phần mềm Hệ thống thông tin giám định BHYT để phát hiện kịp thời các hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT. Xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra những cơ sở y tế có chi phí khám, chữa bệnh BHYT tăng bất thường, phân tích nguyên nhân. Phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng lạm dụng, trục lợi Quỹ khám, chữa bệnh BHYT, bội chi quỹ lớn do nguyên nhân chủ quan mà không có các giải pháp kiểm soát chi phí; kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với những trường hợp vượt quá thẩm quyền.
UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với BHXH tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai lập danh sách phát hành thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc cơ quan mình quản lý đảm bảo đạt 100% theo quy định; chịu trách nhiệm với UBND tỉnh nếu xảy ra tình trạng đối tượng chính sách phải sử dụng các dịch vụ y tế mà không có thẻ BHYT. Sở Tài chính đảm bảo nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng theo quy định; đồng thời, tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố đảm bảo nguồn kinh phí ngân sách hỗ trợ các đối tượng chuyển nộp kịp thời vào Quỹ BHYT. Công an tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các cơ quan, đơn vị vi phạm pháp luật về nghĩa vụ đóng, chiếm dụng tiền BHYT của người lao động và các hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ khám, chữa bệnh BHYT.
UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo các cơ sở y tế, các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường các giải pháp tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHYT; đảm bảo chỉ tiêu bao phủ BHYT theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 13/09/2016 của UBND tỉnh giao. Phối hợp với cơ quan BHXH để kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT theo quy định của pháp luật. Đảm bảo nguồn ngân sách của huyện để chuyển nộp kịp thời vào Quỹ BHYT, không để nợ đọng Quỹ BHYT sang năm sau. Khắc phục kịp thời những hạn chế, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT, góp phần thực hiện tốt chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước./.


Trân trọng cảm ơn đồng chí!
Minh Đức (thực hiện)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam