Triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về BHXH, BHYT trên địa bàn Thủ đô

05/03/2020 11:36:50
Trong 05 năm qua, Đảng bộ BHXH TP. Hà Nội đã triển khai, cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng của Đảng về BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo vững chắc An sinh xã hội người dân trên địa bàn Thủ đô; thể hiện rõ qua các kết quả mở rộng diện bao phủ, quyền lợi BHXH, BHYT của người dân, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin… Là những kết quả được nêu bật trong Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội Đảng bộ BHXH TP. Hà Nội lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức ngày 4 và 05/3/2020. Đảng bộ BHXH TP. Hà Nội là 01 trong những đơn vị vinh dự Đảng ủy Khối các cơ quan TP. Hà Nội chọn là Đại hội điểm.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ BHXH TP. Hà Nội lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025

Với vai trò hạt nhân lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn Thủ đô, Đảng bộ cơ quan BHXH TP. Hà Nội đã chỉ đạo triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng của Đảng về BHXH, BHYT trong giai đoạn 05 năm vừa qua. Trong đó, nổi bật là: Chỉ thị 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới, Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2021 và đặc biệt là Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Cải cách chính sách BHXH.

Hiệu quả được thể hiện cụ thể qua các con số tăng trưởng hàng năm. So với năm 2014, số thu năm 2019 tăng 162%; số tham gia BHXH bắt buộc tăng 42,1%; số tham gia BHXH tự nguyện tăng 103,5%; số tham gia BHTN tăng 56,5%; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,1% (vượt 0,1% so với chỉ tiêu HĐND TP giao).

Đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH TP. Hà Nội phát biểu tại Đại hội lần thứ VI Đảng bộ BHXH TP. Hà Nội

Từ năm 2015 đến 2019, BHXH TP thực hiện thanh toán cho 43,4 triệu lượt khám, chữa bệnh BHYT; triển khai Hệ thống thông tin giám định, liên thông dữ liệu BHYT tới 100% cơ sở khám, chữa bệnh. Năm 2019, đảm bảo chi trả các chế độ BHXH cho trên 1,45 triệu lượt người, số kinh phí chi trả tăng 48,9% so với năm 2014.

Đặc biệt, công tác cải cách thủ tục hành chính của BHXH TP. Hà Nội đạt nhiều dấu ấn, là đơn vị đi đầu trong sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin. Hàng loạt các phần mềm quản lý, nghiệp vụ được triển khai rộng khắp tới 30 quận huyện; gồm phần mềm Một cửa điện tử, Cổng thông tin điện tử, phần mềm nghiệp vụ thu, sổ thẻ (TST), giải quyết chế độ BHXH, kế toán, hệ thống giam định BHYT…

Năm 2019, đã có 95,37% doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện giao dịch điện tử với với cơ quan BHXH, tương ứng 72.516 đơn vị. Chỉ sồ hài lòng từ người dân, doanh nghiệp về BHXH TP liên tục tăng qua các năm, từ 86,71% năm 2017 và hiện đạt trên 90%.

Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP. Hà Nội (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ BHXH TP. Hà Nội lần thứ VI

Với kết quả đạt được trong giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ BHXH TP. Hà Nội xây dựng phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 với các mục tiêu quan trọng; theo đó, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác mở rộng diện bao phủ BHYT đạt 95% dân số; 50% lực lượng lao động tham gia BHXH; số tham gia BHXH tự nguyện chiếm 3% lao động phi chính thức; 40% lực lượng lao động tham gia BHTN; chỉ số đánh giá hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt trên 90%; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện toàn bộ dịch vụ trực công tuyến mức độ 4…/.

Thu Minh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam