Trình tự nộp hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau

01/06/2017 13:33:26

Hồ sơ giải quyết trợ cấp ốm đau được tiếp nhận tại cơ quan BHXH (Ảnh minh họa)

Chị Nông Thúy Vân ở Cao Bằng hỏi: Người lao động tham gia BHXH đang làm việc, sau khi bị ốm đau thì nộp hồ sơ ở đâu để được giải quyết hưởng chế độ? Thời hạn giải quyết chế độ ốm đau được quy định như thế nào?

 Trả lời: Sau khi khỏi ốm, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH thực hiện việc giải quyết và tổ chức chi trả chế độ ốm đau cho người lao động.

Thời hạn giải quyết chế độ ốm đau được quy định như sau:

- Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động;

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan BHXH;

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

- Trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Ban Thực hiện Chính sách BHXH

BHXH Việt Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam