Trưng bày Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

02/02/2018 16:11:00
Chiều 01/02/2018, tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc Trưng bày Bảo vật quốc gia - Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945-1946.

Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình tổ chức các hoạt động phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, nhằm khắc họa hơn nữa về những hoạt động và quá trình từng bước xác lập thể chế dân chủ của Nhà nước, vai trò, tầm vóc và dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đứng đầu Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trước đó, ngày 22/1/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2496/QĐ-TTg công nhận bảo vật quốc gia đối với tập sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945-1946. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã chọn lọc các sắc lệnh tiêu biểu từ 117 sắc lệnh được công nhận là bảo vật quốc gia cùng Biên bản họp Hội đồng Chính phủ, ảnh tư liệu... trưng bày theo các nội dung: Phần 1: Cách mạng Tháng Tám thành công - bước ngoặt trong lịch sử dân tộc Việt Nam; Phần 2: Bước đầu xây dựng và củng cố chính quyền nhà nước; Phần 3: Khắc phục khó khăn kinh tế, tài chính; Phần 4: Xây dựng, phát triển văn hóa, giáo dục, củng cố quốc phòng, an ninh-xã hội, ngoại giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu Di tích Phủ Chủ tịch cho biết, việc tổ chức trưng bày các sắc lệnh tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh - nơi Bác Hồ đã sống, làm việc trong suốt 15 năm cuối của cuộc đời (1954-1969) - có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Khu Di tích đã và đang làm nhiệm vụ bảo tồn các di tích, tài liệu, hiện vật và môi trường cảnh quan đi đôi với đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh để tuyên truyền rộng rãi trong nước và trên thế giới. Do đó, trưng bày này là dịp để khách tham quan, công chúng biết tới những di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại, những di sản vô cùng đặc biệt trong thời kỳ lịch sử đặc biệt của dân tộc ta./.
PV

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam