Trưng cầu ý kiến Nhân dân về các tập thể, cá nhân thuộc Ngành BHXH được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

11/03/2020 16:36:52
Vụ Thi đua-Khen thưởng (BHXH Việt Nam) vừa ra Công văn số 21/TĐKT về việc Lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của Ngành đối với các tập thể, cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 01/11/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/017/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng, BHXH Việt Nam công khai danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động để lấy ý kiến nhân dân trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Các ý kiến đóng góp liên quan đến tập thể, cá nhân có tên tại danh sách gửi về Vụ Thi đua-Khen thưởng (BHXH Việt Nam) theo số điện thoại 0243.6285953 hoặc địa chỉ email vutdkt@vss.gov.vn trước ngày 13/03/2020 để tổng hợp, báo cáo.

Danh sách đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động bao gồm:

Huân chương Lao động hạng Nhất

Ban Thu (BHXH Việt Nam); BHXH tỉnh Lâm Đồng; Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương (khen thưởng quá trình cống hiến); Giám đốc BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Trần Duy Hưng (khen thưởng quá trình cống hiến).

Huân chương Lao động hạng Nhì

BHXH tỉnh Phú Thọ; BHXH huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam); Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh; Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn; Giám đốc BHXH tỉnh Lào Cai Nguyễn Thị Thanh Hải; Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Thu Huyền; Giám đốc BHXH tỉnh Phú Yên Trần Quang Vinh (khen thưởng quá trình cống hiến).

Huân chương Lao động hạng Ba

Vụ Thanh tra - Kiểm tra (BHXH Việt Nam); Phòng Công nghệ thông tin (BHXH tỉnh Nghệ An); Phòng Giám định BHYT (BHXH tỉnh Quảng Trị); Phòng Tài chính - Kế toán (BHXH tỉnh Hải Dương); Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La Thiều Quang Ngãi; Phó Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Phúc Lê Đình Tuấn; Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng (BHXH Việt Nam) Mai Quang.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam