Trường hợp cần điều chỉnh chức danh nghề trong sổ BHXH

18/10/2019 08:30:51
Một bạn đọc hỏi: Tôi hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong quá công tác, tôi được phân công trực tiếp làm đỡ đẻ, khám và điều trị các bệnh phụ khoa. Tuy nhiên trong các quyết định về tiếp nhận, quyết định lương và sổ BHXH chỉ ghi là y sỹ sản nhi. Nay tôi muốn đề nghị điều chỉnh chức danh nghề nặng nhọc độc hại trên sổ BHXH từ “Y sỹ sản nhi” thành “Đỡ đẻ, khám và điều trị các bệnh phụ khoa” có được không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo nội dung câu hỏi, chức danh nghề ghi tại các quyết định về tiếp nhận, quyết định lương và sổ BHXH của bà chỉ ghi là y sỹ sản nhi, như vậy, chưa thể hiện đúng chức danh đề nghị điều chỉnh. Do đó, cơ quan BHXH không có đủ căn cứ để điều chỉnh chức danh nghề từ “Y sỹ sản nhi” thành chức danh nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm “Đỡ đẻ, khám và điều trị các bệnh phụ khoa”.

Đề nghị bà tham khảo quy định tại Điểm 3 Công văn số 4824/LĐTBXH-BHXH ngày 17/11/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi sai trong sổ BHXH:

“Đối với trường hợp người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng hồ sơ chưa đầy đủ hoặc phức tạp mà cơ quan BHXH không có đủ căn cứ để thực hiện điều chỉnh được thì thông báo người sử dụng lao động lập hồ sơ đề nghị, gửi Bộ, ngành chủ quản có ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nếu tiếp tục có kiến nghị điều chỉnh”.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam