Trường hợp cấp thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số bị tai nạn rất nặng

25/12/2018 08:18:04
Một bạn đọc hỏi: Người dân tộc thiểu số có được cấp thẻ BHYT không? Tôi bị tai nạn rất nặng và là người dân tộc thiểu số nằm trong diện đặc biệt khó khăn, có được cấp thẻ BHYT miễn phí không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 1 và Điều 4 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2016 Hướng dẫn thực hiện Luật BHYT của Liên Bộ Y tế - Tài chính:

Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn sẽ được Ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT; UBND xã có trách nhiệm lập danh sách gửi cơ quan BHXH cấp huyện để làm thủ tục cấp thẻ BHYT.

Như vậy, trường hợp bạn thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn mà chưa được cấp thẻ BHYT, đề nghị bạn liên hệ với UBND xã nơi cư trú để được lảm rõ và xử lý.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam