Trường hợp con lai có được cấp thẻ BHYT miễn phí cho trẻ dưới 06 tuổi không?

23/05/2019 10:14:42
Bạn đọc từ email thiduchung@gmail.com hỏi: Tôi là người Việt Nam kết hôn với chồng người Mỹ. Hộ khẩu của tôi ở TP.Hà Nội, con tôi sinh ở Việt Nam, giấy khai sinh của bé được UBND phường cấp. Con tôi mang quốc tịch Mỹ nhưng đang ở cùng với tôi tại địa chỉ thường trú như trong hộ khẩu. Xin hỏi trường hợp của con tôi có được cấp thẻ BHYT miễn phí cho trẻ em dưới 06 tuổi không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 17 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT:

Đối tượng trẻ em dưới 06 tuổi do UBND cấp xã lập danh sách tham gia BHYT gửi cho cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT.

Vì vậy, đề nghị bạn liên hệ với UBND cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam