Trường hợp không bị tính lãi chậm đóng BHXH

09/10/2018 14:07:59
Một bạn đọc hỏi: Trường hợp nào không bị tính lãi chậm đóng BHXH? Nếu chẳng may chậm nộp BHXH thì mức tính lãi là bao nhiêu?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 138 Luật BHXH năm 2006; Khoản 3 Điều 122 Luật BHXH năm 2014; Khoản 28 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT: Đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi tính trên số tiền và thời gian chậm đóng. Đối với trường hợp điều chỉnh tăng lương, đơn vị đã thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời phần chênh lệch do tăng lương nhưng chậm lập hồ sơ báo điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN do tăng lương, dẫn đến thừa tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng thì không phải nộp tiền lãi chậm đóng. Trường hợp cơ quan BHXH đã tính lãi thì đề nghị đơn vị phối hợp với cơ quan BHXH điều chỉnh số tiền lãi đã thu.

Điều 20 Luật BHXH năm 2006; Điều 23 Luật BHXH năm 2014; Điều 39 Điều 40 Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXh ngày 25/10/2011; Điều 34 Điều 35 quy định Quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết đjinh số 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Cơ quan BHXH có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị thực hiện đối chiếu tăng, giảm lao động, mức đóng, số tiền phải đóng; trường hợp sau khi kiểm tra, đối chiếu, nếu có sai lệch thì đơn vị phối hợp với cơ quan BHXH để giải quyết theo đúng quy định.

Về mức tính lãi chậm nộp BHXH, Khoản 3 Điều 122 Luật BHXH ngày 20/11/2014, quy định: “Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 1,2 và 3 Điều 17 của Luật này từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư Quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. Nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan BHXH.

Ban Thu (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam