Trường hợp người lao động sinh con trước ngày báo giảm BHXH

05/11/2018 15:41:00
Bạn Giang Ng. (Bến Tre) hỏi: Công ty tôi có người lao động nữ đăng k‎ý nghỉ thai sản sinh con từ ngày 02/05/2018 đến ngày 01/11/2018. Công ty đã thực hiện báo giảm tháng 05. Tuy nhiên, thực tế người lao động đó sinh con và nghỉ làm từ ngày 18/04/2018. Cơ quan BHXH thanh toán chế độ thai sản cho người lao động từ ngày 18/04/2018 đến ngày 18/10/2018. Như vậy, người lao động có cần điều chỉnh lại đơn nghỉ thai sản với đơn vị từ ngày 18/04 không? Những ngày đó người lao động đăng ký‎ nghỉ phép và được trả lương từ ngày 18/04 đến 02/05/2018, thì có bị truy thu lương các ngày trên do chi trùng với các chế độ BHXH không ạ? Có bắt buộc ngày đăng ký‎ nghỉ chế độ thai sản phải trùng với ngày thực tế nghỉ và được thanh toán không? Tháng báo giảm trong trường hợp này có phải điều chỉnh không? Có cần phải tính đúng ngày hưởng chế độ thai sản với ngày nghỉ không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Khoản 1, Điều 34 Luật BHXH quy định:

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Khoản 3, Điều 85 Luật BHXH quy định:

Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH  tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Như vậy, trường hợp bạn hỏi, thời gian nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản được tính từ trước khi sinh hoặc từ lúc sinh cho đến khi đủ 06 tháng. Do đó, người lao động nữ đăng k‎ý nghỉ thai sản từ 02/05 nhưng sinh từ 18/04 thì vẫn tính thời gian nghỉ thai sản từ 18/04; thời gian đăng k‎ý nghỉ phép từ 18/04 có thể chuyển nghỉ phép sau nghỉ thai sản để phù hợp thực tiễn cũng như quy định.

Về báo tăng, báo giảm, do người lao động nữ đi làm đến ngày 18/04 thì nghỉ sinh con nên tháng 04 vẫn thuộc thời gian có tham gia BHXH và báo giảm không phải đóng từ tháng 05 là đúng quy định. Việc nghỉ tính theo ngày nên có tháng lẻ, việc đóng BHXH tính theo nguyên tắc có thời gian không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH, nên trường hợp lao động nữ nghỉ hết 06 tháng (chưa tính phép) mà 18/10 đi làm thì tháng 11 tiếp tục đóng BHXH.

TH. (Vụ Pháp chế, BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam