Trường hợp NLĐ không còn hồ sơ gốc thể hiện quá trình công tác trước ngày 01/01/1995

20/03/2019 08:15:04
Một bạn đọc ở Lâm Đồng hỏi: Từ tháng 09/1985 đến tháng 12/1986, tôi là công nhân mộc, tham gia thi công các công trình của Xí nghiệp Xây lắp thuộc Liên hiệp Vật liệu Xây dựng Đức Trọng Lâm Đồng. Từ tháng 01/1987 đến tháng 01/1992, tôi chuyển sang làm cung ứng vật liệu cho Xí nghiệp Xây lắp của Liên hiệp Vật liệu xây dựng Đức Trọng Lâm Đồng. Từ tháng 02/1992 đến tháng 09/1992, tôi về làm Phòng Kinh doanh Tổng hợp của Liên hiệp Vật liệu xây dựng Đức Trọng Lâm Đồng. Từ tháng 10/1992 đến tháng 10/1994, tôi được cử đi học hệ Trung cấp Kỹ thuật Xây dựng dân dụng và công nghiệp tại Trường Trung cấp Xây dựng số 06, Thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Tháng 11/1994, tôi chuyển công tác từ Xí nghiệp Kinh doanh Vật liệu xây dựng và Nhà Đức Trọng về làm việc tại Công ty Kinh doanh phát triển nhà Nam Lâm Đồng, Thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Thời gian công tác liên tục là 09 năm 01 tháng. Khi chuyển đến công tác tại Công ty Kinh doanh phát triển nhà Nam Lâm Đồng, tôi chưa hưởng chế độ trợ cấp, chế độ thôi 01 một lần. Hiện nay, các hồ sơ gốc của tôi do cơ quan cũ di chuyển nhiều địa điểm và ban lãnh đạo cũ cũng có nhiều thay đổi về nhân sự nên bị thất lạc, bản thân tôi là người lao động, ở nhà tập thể và thường xuyên ở tại lán trại của các công trình dẫn đến hồ sơ cũng bị thất lạc. Tôi chỉ còn 01 bản lý lịch gốc xác nhận thời gian công tác từ năm 1985 đến năm 1992 để đi học trung cấp xây dựng theo hình thức cơ quan cử đi học; 01 giấy thôi trả lương của nhà trường sau khi kết thúc khóa học trung cấp xây dựng và 01 quyết định chuyển công tác về đơn vị mới sau khi đã kết 05 thúc khóa học trung cấp xây dựng chuyển về đơn vị mới kèm theo 01 giấy thôi trả lương (các giấy tờ trên đều là bản gốc). Xin hỏi với các giấy tờ còn lại trên của tôi đã có đủ tư cách pháp lý làm cơ sở để tính toán được cộng nối thời gian công tác không (từ năm 1994 đến nay tôi vẫn là viên chức của một đơn vị sự nghiệp công lập của huyện quản lý)?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 7, Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc:

Trường hợp người lao động không còn hồ sơ gốc thể hiện quá trình công tác trước ngày 01/01/1995, cơ quan quản lý người lao động giải trình lý do bị mất, xác nhận về quá trình công tác, diễn biến tiền lương, việc chưa nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp 01 lần báo cáo Bộ, ngành chủ quản ở Trung ương hoặc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận và có văn bản gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xem xét, quyết định.

Do đó, trường hợp của bạn, đề nghị bạn và đơn vị sử dụng lao động thực hiện theo hướng dẫn nêu trên để được xem xét, giải quyết.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam