Trường hợp thất lạc giấy hẹn khi đang làm thủ tục BHXH

17/12/2018 10:35:03
Một bạn đọc hỏi: Bố tôi mất, gia đình đã làm tất cả thủ tục ở BHXH quận xong rồi nhưng mẹ tôi để thất lạc giấy hẹn. Vậy, khi đi nhận tiền bảo hiểm tại Bưu cục, cần mang theo giấy tờ gì? Giấy ủy quyền từ mẹ tôi được phường xác nhận tôi đã lấy rồi.

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Tại Điểm 4.1, Khoản 4, Quyết định số 828/QĐ-BHXH về trách nhiệm của Bưu điện huyện chi trả các chế độ BHXH một lần bằng tiền mặt cho người hưởng:

- Căn cứ Danh sách 21A-HSB, 21B-HSB, các Danh sách giải quyết hưởng các chế độ BHXH một lần BHXH huyện lập do Bưu điện tỉnh và BHXH huyện chuyển sang, thực hiện chi trả tập trung tại trung tâm bưu điện huyện cho người hưởng khi người hưởng đến nhận chế độ. Khi chi trả, yêu cầu người hưởng xuất trình chứng minh nhân dân, hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh, hoặc Giấy ủy quyền theo quy định.

- Đồng thời, trả hồ sơ (sổ BHXH, quyết định hưởng) đã giải quyết cho người hưởng khi người hưởng đến nhận chế độ, yêu cầu người hưởng ký xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ.

Điều 24 Quyết định số 828/QĐ-BHXH về trách nhiệm của người hưởng khi nhận kết quả quy định:

- Người hưởng trợ cấp BHXH một lần đăng ký nơi nhận trợ cấp, hình thức nhận trợ cấp (tiền mặt hoặc tài khoản cá nhân) vào Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 01) khi nộp hồ sơ hưởng.

- Trường hợp người hưởng nhận bằng tiền mặt:

+ Người hưởng đến nơi nhận trợ cấp đã đăng ký theo thông báo của cơ quan BHXH để nhận trợ cấp BHXH một lần, khi đến nhận xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Giấy tờ tùy thân có ảnh. Đồng thời nhận lại sổ BHXH và Quyết định hưởng, ký xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ.

+ Trường hợp người hưởng không trực tiếp đến nhận tiền, thực hiện lập 01 bản Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB) hoặc lập Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật, lấy xác nhận.

Người được ủy quyền khi đến nhận tiền, nộp Giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng uỷ quyền và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh, ký nhận trên danh sách và phiếu chi tiền mặt. Đồng thời nhận lại sổ BHXH và Quyết định hưởng, ký xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ.

- Trường hợp người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân thì ghi đầy đủ số hiệu tài khoản, ngân hàng mở tài khoản, tên chủ tài khoản vào Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Trường hợp cơ quan BHXH đã xét duyệt xong chế độ BHXH một lần mà người hưởng muốn nhận qua tài khoản cá nhân thì người hưởng lập mẫu số 18-CBH (Thông báo thay đổi thông tin người hưởng) ghi rõ số hiệu tài khoản, ngân hàng mở tài khoản nộp cơ quan BHXH để chuyển tiền vào tài khoản.

Như vậy, trường hợp chế độ tuất đối với gia đình bạn mà do mẹ của bạn là người đứng tên nhận (hưởng) chế độ thì mẹ bạn có thể làm giấy ủy quyền cho bạn. Bạn đến cơ quan bưu điện nơi trả kết quả mang theo giấy ủy quyền, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh liên hệ để được giải quyết.

TH. (Vụ Pháp chế, BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam