Trường hợp truy thu BHXH có thời gian 04 tháng

16/10/2018 08:34:48
Bạn Thu Hương (Hà Nội) hỏi: Công ty tôi làm thủ tục đăng ký tham gia BHXH bắt đầu từ tháng 05/2018; đồng thời, có yêu cầu truy thu đóng từ tháng 01/2018 nhưng do sơ xuất (không để ý thông báo) nên chưa hoàn tất hồ sơ. Tháng 10/2018, công ty có 01 lao động nữ nghỉ thai sản, khi kiểm tra mới phát hiện do công ty bắt đầu đóng BHXH từ tháng 05/2018 nên trường hợp này cũng chỉ mới đóng được 05 tháng. Bây giờ công ty muốn làm thủ tục truy thu 04 tháng có được không? Khi truy thu rồi, lao động nữ nêu trên có được hưởng chế độ thai sản không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Về điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, Khoản 2, Điều 31 Luật BHXH quy định:

Người lao động theo quy định khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Như vậy, trường hợp mới đóng đủ 05 tháng thì chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ khi sinh con. Trường hợp người lao động được giải quyết truy thu, được hệ thống quản lý thu xác nhận đã đóng đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con và bảo đảm thủ tục, hồ sơ đề nghị giải quyết theo quy định thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Về truy thu đóng BHXH, Điểm 2.2, điểm 2.3, khoản 2, Điều 38 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình về thu BHXH, BHYT, BHTN quy định:

Trường hợp đơn vị đề nghị truy thu đối với người lao động cộng nối thời gian dưới 06 tháng kèm theo Mẫu D04h-TS (Biên bản làm việc về đóng BHXH cho người lao động giữa cơ quan BHXH và đơn vị sử dụng lao động) hoặc kết luận kiểm tra.

Như vậy, trường hợp công ty chị đề nghị truy thu đóng BHXH cho người lao động có thời gian 04 tháng thì công ty đề nghị truy thu theo quy định nêu trên để được đóng BHXH cho người lao động. Để có Biên bản hoặc Kết luận kiểm tra làm cơ sở truy thu thì cơ quan BHXH cần thực hiện kiểm tra các điều kiện, thủ tục, hồ sơ theo quy định.

TH. (Vụ Pháp chế, BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam