Truyền thông BHXH, BHYT cần đi vào chiều sâu

13/03/2018 19:58:51
Ngày 13/3/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm công tác tuyên truyền phối hợp thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu tại hội nghị

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh dự và phát biểu tại hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Đánh giá về công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21 trong 05 năm qua, đồng chí Đào Việt Ánh, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh, có thể nói, chưa bao giờ truyền thông về BHXH, BHYT được triển khai tốt như hiện nay.

Chính sách, pháp luật BHXH được dư luận xã hội quan tâm, sự vào cuộc của các bộ, ban, ngành Trung ương, chính quyền các cấp cũng như các cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan quan hoạch định chính sách. Cùng với đó, nội dung tuyên truyền, phối hợp ngày càng chất lượng hơn, có tính cấp thiết hơn, kết hợp hài hòa giữa yêu cầu cần thông tin và nhu cầu nắm bắt thông tin của các đối tượng.

Từ năm 2013-2017, BHXH Việt Nam đã biên tập, phát hành trên 55,5 triệu bản ấn phẩm các loại (tờ rơi, tờ gấp, sách hỏi đáp, sổ tay, băng đĩa…) tuyên truyền về Nghị quyết 21; phối hợp với các cơ quan báo, đài thực hiện đăng tải, phát sóng hơn 216.000 phóng sự, tin, bài về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đặc biệt, từ năm 2016, BHXH Việt Nam phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình chuyên biệt về BHXH, BHYT.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Vụ trưởng Vụ tuyên truyền - Ban Tuyên giáo Trung ương, với nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền linh hoạt, sáng tạo, công tác tuyên truyền 5 năm qua đã góp phần quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác BHXH, BHYT; đồng thời đã có những đóng góp to lớn trong việc vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia BHXH, BHYT.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, công tác tuyên truyền, phối hợp triển khai Nghị quyết 21 vẫn còn một số hạn chế như mức độ bao phủ người tham gia BHXH, BHYT còn thấp, đặc biệt là các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện (chỉ có hơn 219.000 người). Mặt khác, tính bền vững chưa cao, tính tích cực, chủ động tham gia còn hạn chế.

Xác định BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội và phát triển kinh tế-xã hội, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết 21 cần tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào một số nội dung gồm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác tuyên truyền BHXH, BHYT; nâng cao tính thiết thực, chiều sâu trong nội dung tuyên truyền cùng với đổi mới hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng và phù hợp với từng đối tượng; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về BHXH, BHYT cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền.../.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam