Truyền thông BHXH, BHYT từ góc nhìn khoa học, thực tiễn

17/04/2018 13:02:32
Ngày 17/4, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học về truyền thông BHXH, BHYT. Đây là lần đầu tiên một hội thảo khoa học về truyền thông BHXH, BHYT được tổ chức với sự tham gia của ba giới chuyên môn; bao gồm nhà quản lý, điều hành thực thi chính sách, nhà nghiên cứu và đào tạo báo chí - truyền thông và lãnh đạo quản lý một số cơ quan báo chí cùng đội ngũ biên tập viên, phóng viên.

Phát biểu hội thảo, GS.TS Nguyễn Văn Kim, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội – Nhân văn nhấn mạnh vai trò trụ cột của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống An sinh xã hội; đây là hai chính sách nhằm bảo đảm tính công bằng xã hội và cũng là thước đo quan trọng đánh giá trình độ phát triển của xã hội. Để việc thực thi các chính sách nói chung và chính sách BHXH, BHYT nói riêng, công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng, là cầu nối đưa các quy định của pháp luật đến với từng người dân, đi vào thực tiễn cuộc sống.

Hội thảo khoa học về truyền thông BHXH, BHYT do BHXH Việt Nam và Trường Đại học khoa học xã hội – Nhân văn tổ chức đưa ra đánh giá một cách toàn diện, khoa học về công tác này. Đặc biệt, với 30 tham luận, công tác truyền thông về BHXH, BHYT được phân tích, nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau: từ phía cơ quan quản lý, tổ chức thực hiện chính sách, cơ quan báo chí, cơ quan đào tạo báo chí; các số liệu thống kê, điều tra, khảo sát trong các tham luận phong phú, sinh động, có tính cập nhật thời sự, qua đó làm rõ thực tế công tác truyền thông BHXH, BHYT trên các loại hình truyền thông như báo in, báo điện tử, phát thanh, mạng xã hội…; gợi mở, đề xuất các biện pháp đẩy mạnh truyền thông BHXH, BHYT trên cơ sở nhu cầu thông tin các nhóm đối tượng tham gia BHXH,BHYT.
Xuất phát từ thực tiễn công tác tổ chức thực hiện, ThS, BS Lê Văn Phúc, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam chia sẻ những yêu cầu từ thực tiễn với công tác truyền thông BHXH, BHYT, nhất là trong quá trình bắt đầu triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật. Để phát triển BHYT bền vững, cần phải truyền thông để giúp người dân nhận thức rõ bản chất, quyền lợi BHYT, tập trung vào các nhóm thông điệp chủ yếu liên quan đến đóng BHYT theo hộ gia đình, phạm vi hưởng BHYT, chế tài xử phạt hành vi trốn đóng BHXH, BHYT của chủ sử dụng lao động, trục lợi BHYT từ phía người tham gia, cơ sở y tế… Thời gian tới, sẽ có một số quy định mới về điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT, mẫu thẻ BHYT… Công tác truyền thông cần đi trước để thông tin giúp người dân biết và hiểu rõ các quyền lợi BHYT, qua đó thực hiện tốt và tham gia giám sát, phòng chống trục lợi, góp phần phát triển BHYT bền vững.
Từ góc nhìn từ cơ quan báo chí, đại diện báo Pháp luật Việt Nam, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội ThS Trần Ngọc Hà nêu vấn đề tiếp cận thông tin báo chí về BHXH, BHYT và hiệu quả phối hợp giữa cơ quan BHXH và cơ quan báo chí, hiện vẫn còn một số hạn chế nhất định. Các cơ quan báo chí tiếp cận khai thác thông tin về BHXH, BHYT còn khá bị động, phụ thuộc vào nguồn thông tin từ cơ quan BHXH cung cấp, chưa có sự đào sâu khai thác từ thực tiễn với những câu chuyện điển hình tạo hiệu ứng lan tỏa. Thực tế, hiện các cơ quan báo chí chưa có đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách về BHXH, BHYT.
Từ phía cơ quan BHXH, công tác phối hợp truyền thông đã được tăng cường, nguồn lực đầu tư nhiều hơn. Tuy nhiên, hiệu quả phối hợp cần đánh giá cụ thể hơn về mặt chất lượng, thay vì đo lường số lượng thuần túy như hiện nay. Việc tiếp cận, khai thác thông tin từ cơ quan BHXH với phóng viên còn gặp khó khăn, nhất là tại các địa phương. Trong một số trường hợp, việc xử lý khủng hoảng truyền thông của cơ quan BHXH chưa chủ động kịp thời.
Để phát huy hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT, cả cơ quan BHXH và cơ quan báo chí đều cần cố gắng, đa dạng hóa nguồn nội dung phù hợp với từng kênh truyền thông, loại hình truyền thông. Quá trình phối hợp cần đi sâu về chất lượng nội dung, cơ quan BHXH phát huy vai trò định hướng để thông điệp BHXH, BHYT lan tỏa sâu rộng hơn đến cộng đồng, bảo đảm sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực đầu tư cho công tác này.
Các tham luận, ý kiến chia sẻ tại hội thảo cũng đề cập đến nhiều vấn đề xoay quanh công tác truyền thông BHXH, BHYT. Bên cạnh vai trò của các cấp ủy chính quyền, đoàn thể, các cơ quan báo chí, một số tham luận đặt vấn đề cần quan tâm đẩy mạnh việc tích cực sử dụng các công cụ truyền thông mới trên môi trường internet như mạng xã hội, các diễn đàn, cộng đồng nhóm có tính tương tác cao… Các yếu tố liên quan đến đặc thù nhóm tham gia như học sinh, sinh viên, lao động nữ, đồng bào dân tộc thiểu số; đặc điểm vùng miền, địa phương… được phân tích, đánh giá, làm rõ ảnh hưởng, tác động đến quá trình truyền thông BHXH, BHYT./.

Minh Đức

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam