Truyền thông góp phần đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHXH, BHYT toàn dân

11/03/2019 22:50:07
Hôm nay 12/3, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và tập huấn nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền khu vực phía Nam. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh dự và chỉ đạo Hội nghị.

BHXH huyện Kiên Lương, Kiên Giang tuyên truyền quyền lợi tham gia BHYT đến người dân tại buổi tuyên truyền trực tiếp tại thị trấn Kiên Lương

Hội nghị đánh giá tổng quan công tác tuyên truyền năm 2018, triển khai kế hoạch công tác thông tin, truyền thông năm 2019. Các đại biểu tham dự Hội nghị tham luận về công tác tuyên truyền tại địa phương như Kinh nghiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại cơ sở; phát huy vai trò của cấp uỷ và chính quyền trong hoạt động truyền thông phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; kinh nghiệm tổ chức hoạt động tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; phát huy vai trò của già làng, trưởng buôn trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT...

Nằm trong chương trình Hội nghị, đại biểu sẽ được các giảng viên tập huấn công tác truyền thông với các chuyên đề: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH của BHXH Việt Nam; những giải pháp về truyền thông thực hiện mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; Phương pháp, kỹ năng tổ chức các sự kiện truyền thông; Kỹ năng biên tập và sản xuất thông tin đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử. Thảo luận về các nội dung tập huấn và giải pháp truyền thông phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại cơ sở...

Báo cáo công tác tuyên truyền năm 2018 cho thấy, truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN năm 2018 đã được triển khai một cách đồng bộ, thống nhất và kịp thời từ Trung ương đến địa phương, bám sát các hoạt động của Ngành, đảm bảo đúng định hướng, trọng tâm, trọng điểm.

Công tác phối hợp tuyên truyền giữa BHXH Việt Nam và các đơn vị đầu mối phối hợp của các Bộ, Ban, Ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong năm 2018 bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, tạo được quy mô rộng về địa bàn tuyên truyền, hướng tới đông đảo các đối tượng. Thông qua các hình thức phối hợp tuyên truyền đã giúp các đối tượng là cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới. Góp phần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; qua đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tốt chủ trương, chính sách BHXH, BHYT, triển khai thực hiện Luật BHXH, BHYT ở các cấp, các ngành và toàn xã hội, góp phần đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHXH, BHYT toàn dân.

Hoạt động phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với các cơ quan truyền thông báo chí tiếp tục được triển khai một cách toàn diện. Các phóng viên, biên tập viên, các nhà báo được tập huấn trang bị kiến thức cơ bản về BHXH, BHYT và được tạo điều kiện tối đa tiếp cận thông tin ở cả Trung ương và BHXH các tỉnh. Các thông tin cung cấp được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo đúng định hướng, trọng tâm, trọng điểm, khi có sự kiện mới, quan trọng, hoặc các vấn đề mà độc giả quan tâm.

Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Cổng/trang tin điện tử BHXH các tỉnh đã phát huy hiệu quả vai trò của kênh truyền thông chủ lực của Ngành: Đăng tải thông tin đầy đủ, kịp thời, đáp ứng tính thời sự của thông tin; chú trọng tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm, bám sát những vấn đề dư luận quan tâm… qua đó, góp phần định hướng thông tin tới các độc giả, dư luận.

Tại địa phương, các hình thức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT ngày càng phong phú, sáng tạo, nhiều hình thức tuyên truyền mới được triển khai. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền dưới hình thức tổ chức tọa đàm, đối thoại trực tiếp tại cơ sở với các nhóm đối tượng, qua đó đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong việc phát triển đối tượng tham gia vào chính sách BHXH, BHYT.

Đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác tuyên truyền tại Trung ương và địa phương được tăng cường về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao qua các lớp đào tạo, tập huấn kỹ năng tuyên truyền. Thông qua các lớp tập huấn, trang bị kiến thức và kỹ năng truyền thông cho cán bộ làm công tác BHXH, BHYT trong và ngoài ngành, đã nâng cao trình độ cũng như nghiệp vụ, kỹ năng truyền thông cho cán bộ, viên chức và các công tác viên, từ đó tạo được nhiều kết quả cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nguồn lực thực hiện công tác tuyên truyền được quan tâm, đầu tư đúng mức, do đó việc triển khai các hoạt động tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT được triển khai một cách sâu rộng, đa dạng và ngày càng nâng cao chất lượng. Đã phát huy được vai trò tích cực của các đại lý thu của Bưu điện và của xã, phường, thị trấn trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đã góp phần đáng kể vào việc phát triển đối tượng, nâng cao tỷ lệ dân số tham gia BHXH, BHYT.

 Hội nghị sẽ diễn ra trong 02 ngày 12-14/3/2019./.

Thuỷ Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam