Truyền thông phải đảm bảo tính thiết thực, tránh hình thức

13/03/2019 09:19:49
Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh tại Hội nghị Hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và tập huấn nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền khu vực phía Nam diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 12-14/3/2019.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đào Việt Ánh nhấn mạnh, trong bối cảnh lĩnh vực BHXH, BHYT ngày càng được quan tâm Đảng, Nhà nước quan tâm, trong khi đó một bộ phận người dân vẫn chưa nắm bắt về chính sách BHXH, BHYT đặt lên vai công tác truyền thông nhiều thách thức. Chính vì vậy cần phải tìm ra cách thức truyền thông một cách hiệu quả, đưa được thông điệp đến người dân hiểu hơn nữa về quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia BHXH, BHYT.

Đồng chí Đào Việt Ánh cho rằng, đối với những người làm truyền thông dù bằng hình thức nào cũng phải thu được những kết quả nhất định, tránh triển khai một cách hình thức; trong đó chú trọng chia sẻ những cách làm hay, những điển hình, sáng kiến trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đồng chí Đào Việt Ánh nhấn mạnh yêu cầu, cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương thức tiếp cận. Chủ động báo cáo kết quả hoạt động của Ngành với Tỉnh ủy, HĐND và UBND Tỉnh. Chủ động tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các chế độ, chính sách trong công tác BHXH, BHYT; đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế tại địa phương. Tăng cường phối hợp với các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo, đài ở Trung ương và các địa phương để phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền từ tỉnh đến huyện, chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền vận động, tư vấn cho đội ngũ Đại lý thu BHXH, BHYT tại cơ sở./.

 T.Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam