Truyền thông, vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH tự nguyện

10/07/2019 07:39:31
Đây là một trong những biện pháp nâng cao hiệu quả vận động BHXH tự nguyện được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 06 tháng phối hợp giữa BHXH TP. Hà Nôi và Bưu điện TP. Hà Nội được tổ chức mới đây.

Hội nghị truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện tại huyện Hoài Đức, Hà Nội (Anh: Minh Đức)

Theo báo cáo phối hợp giữa BHXH TP. Hà Nội và Bưu điện TP. Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2019, đại lý thu của Bưu điện trên địa bàn Thủ đô đã phát triển được 35.170 người tham gia mới BHYT hộ gia đình. Hai bên đã phối hợp tổ chức 403 hội nghị tuyên truyền trực tiếp với trên 14.000 người tham dự, phát triển được 4.195 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện mới. Thông qua nội dung tuyên truyền và giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của người dân tại các Hội nghị đã giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện và yên tâm, tin tưởng tham gia.
Để đạt mục tiêu phát triển BHXH tự nguyện năm 2019, BHXH TP. Hà Nội và Bưu điện Hà Nội thống nhất chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông phát triển tăng số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đối với từng quy mô tiếp cận như tư vấn 1-1, thông qua đầu mối tổ trưởng tổ dân phố, chủ tịch các hiệp hội, tại các tòa chung cư, Trung tâm Dịch vụ việc làm, làng nghề, hợp tác xã, các hội nghị tuyên truyền trực tiếp với quy mô lớn…
Theo thống kê của BHXH TP. Hà Nội, hiện nay, số người tham gia BHXH tự nguyện ước đạt 26.213 người, tương đương tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 15,5%.
Trong năm 2019, HĐND TP. Hà Nội chỉ đạo, tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn phải đạt 30%. BHXH TP. Hà Nội đang tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 10/12/2018 của UBND Thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn Thành phố. Mới đây nhất, UBND Thành phố phê duyệt Đề án “Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội”, theo Quyết định 2992/QĐ-UBND ngày 05/6/2019./.

 

Lê Công 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam