Truyền thông về An sinh xã hội: Vấn đề đặt ra và khuyến nghị

21/06/2019 07:29:32
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các tổ chức An sinh xã hội đó chính là truyền thông để người tham gia hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn liên quan đến việc bảo đảm đời sống của chính họ trong tương lai. Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế - ISSA đã đưa ra những khuyến nghị về xây dựng chiến lược và tổ chức thực hiện truyền thông trong lĩnh vực có sự ảnh hưởng tác động đến đa số người dân tại các quốc gia.

(ảnh minh họa)

Chìa khóa để tạo nên sự hiệu quả chính là việc kết nối một cách thường xuyên liên tục giữa các nhóm có liên quan ở các góc độ, vai trò khác nhau; ví dụ như người lao động, chủ sử dụng lao động, cơ quan xây dựng luật, nhân viên cơ quan an sinh xã hội, cơ quan báo chí… Từ đó tạo nền tảng để chia sẻ thông tin, kiến thức, các ý kiến, quan điểm… nhằm đem lại lợi ích chung nhất cho các bên liên quan. Công tác truyền thông nếu được thực hiện hiệu quả sẽ đem lại những lợi ích thiết thực.
Theo đó, người dân hiểu rõ được quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia hệ thống an sinh xã hội. Các thông tin phức tạp mang tính chuyên ngành, các quy trình thủ tục hành chính sẽ được chuyển tải một cách đơn giản, dễ hiểu phù hợp với đa số các nhóm công chúng. Truyền thông tốt sẽ giúp người dân chủ động hơn trong việc thực hiện các thủ tục, giảm áp lực đáng kể cho những nhân viên tiếp nhận, giải quyết hồ sơ ở những khâu đầu tiên. Truyền thông giúp gia tăng niềm tin từ người dân với về khả năng cung ứng dịch vụ của cơ quan an sinh xã hội cũng như với hệ thống chính sách từ đó tham gia một cách chủ động, dài lâu; bảo đảm tính bền vững cho các quỹ an sinh. Truyền thông tốt cũng sẽ làm hình ảnh tổng thể, vai trò của cơ quan an sinh hiện lên một cách tích cực trong nhìn nhận đánh giá của người dân; nêu cao tinh thần làm việc của nhóm nhân viên nội bộ cùng nâng cao hiệu quả công việc, hướng tới mục tiêu phát triển chung. Từ công tác truyền thông, người làm công tác quản lý cấp cao trong cơ quan an sinh xã hội cũng sẽ có được những khuyến nghị, sáng kiến thiết thực phục vụ công tác điều hành. Xuất phát từ những lý do trên, ISSA nhấn mạnh sự cần thiết phải: xây dựng chiến lược, phát triển mạng lưới truyền thông chuyên nghiệp và hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác truyền thông nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp; thiết lập bộ công cụ đánh giá hiệu quả truyền thông một rõ ràng.
Yếu tố đầu tiên cần phải được chú trọng trong quá trình xây dựng chiến lược, kế hoạch truyền thông chính là những thông điệp cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức an sinh xã hội; cho thấy rõ sứ mệnh, tầm nhìn và vai trò trong việc bảo đảm lợi ích cho người dân tham gia. Bên cạnh đó, với vai trò là cơ quan an sinh xã hội, nắm giữ một lượng lớn thông tin của số đông người tham gia nên quá trình truyền thông, đưa thông tin phải đảm bảo các quy định về đạo đức, bảo vệ các quyền lợi cơ bản của cá nhân người tham gia; thông tin truyền đạt phải chính xác, rõ ràng. Đây cũng là yếu tố cần bảo đảm truyền thông phải mang tính tư vấn, giải đáp mang tính chất phục vụ lợi ích và có sự kết nối thông tin thường xuyên của các bên liên quan; bao gồm cả người dân tham gia và các cơ quan phối hợp thực hiện. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, để tiếp nhận thông tin và chủ động giải quyết vướng mắc phát sinh, bảo đảm quyền lợi, qua đó nâng cao niềm tin.
Với tính chất bao gồm đa dạng và số đông đối tượng, truyền thông trong lĩnh vực an sinh xã hội đòi hỏi phải xây dựng chiến lược và kế hoạch thực hiện mang tính phổ quát, với những yêu cầu nhất định về chất lượng, phù hợp, linh hoạt tương ứng hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ chung của cơ quan an sinh xã hội. Truyền thông phải là một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển chung của toàn hệ thống; thiết lập cơ chế để các hoạt động, công việc của từng bộ phận hỗ trợ cho công tác truyền thông cả bên trong và bên ngoài. Chi phí truyền thông cần được kiểm soát chặt chẽ, giám sát để thực hiện đạt được các mục tiêu với kinh phí tiết kiệm. Cần có một bộ phận tổng hợp, cập nhật các tin tức thường xuyên và lựa chọn người có thể chủ động xử lý, tác động thông tin trở lại đến các bên liên quan. Tính đến việc sử dụng các công nghệ truyền thông mới và mạng xã hội. Khi có khủng hoảng truyền thông, cần duy trì việc cung cấp thông tin một cách kịp thời, liên tục, chính xác và phù hợp, tránh gián đoạn, hoặc im lặng không cung cấp thông tin. Lường trước được vấn đề khủng hoảng truyền thông cũng như thời điểm có thể xảy ra là yếu tố quan trọng để xây dựng kế hoạch xử lý.
Người đứng đầu đơn vị truyền thông phải là một trong những quản lý cấp cao của hệ thống cơ quan an sinh xã hội để đảm bảo có thể tham gia các kế hoạch, hoạt động quan trọng. Ngoài việc truyền tải thông điệp cho thấy sứ mệnh, tầm nhìn của cơ quan an sinh xã hội, đơn vị truyền thông cũng cần bảo đảm hỗ trợ cung cấp thông tin cho người dân một cách hiệu quả, nhất là về các hoạt động, dịch vụ liên quan đến quyền lợi hưởng các chế độ an sinh. Việc xây dựng thương hiệu cần được tính đến, bảo đảm thiết kế nhận diện một thương hiệu độc đáo xuất phát từ sứ mệnh và tầm nhìn của cơ quan an sinh xã hội. Tất cả các công cụ và hoạt động truyền thông đều nhằm đến mục đích quảng bá thương hiệu ngày một mạnh mẽ hơn. Đội ngũ cán bộ truyền thông cần có kỹ năng chuyên nghiệp và am hiểu kiến thức chuyên ngành. Những ứng dụng công nghệ hiện đại cần được sử dụng nhằm đem lại hiệu quả, tăng tính tương tác giữa các nhóm. Xây dựng một bộ chỉ số để đánh giá hiệu quả các hình thức, kênh truyền thông với các nhóm nội bộ cũng như nhóm bên ngoài có liên quan.
Truyền thông nội bộ đóng vai trò quan trọng là một công cụ nhằm tạo sự đoàn kết, cùng hướng tới việc thực hiện một mục tiêu chung, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa các bộ phận. Truyền thông nội bộ cũng là công cụ để xây dựng văn hóa, bản sắc của một tổ chức; thúc đẩy sự nhiệt huyết của từng cán bộ, phát triển kỹ năng làm việc nhóm, đoàn kết nội bộ… là các yếu tố nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong những trường hợp cần có sự thay đổi về đường hướng phát triển chung, truyền thông là một công cụ chiến lược, tạo sự thống nhất ngay từ trong nội bộ hệ thống. Các vấn đề cần thay đổi, tại sao cần thay đổi, lợi ích đem lại, cách thực hiện và thời điểm thực hiện… sẽ được toàn bộ nhân viên nhận thức một cách nhanh chóng qua đó tạo nguồn động lực lớn cho quá trình tổ chức thực hiện.
Các nhóm đối tượng tham gia và thụ hưởng các chế độ an sinh cũng như các nhóm cơ quan tham gia phối hợp tổ chức thực hiện chính là mục tiêu quan trọng cần hướng tới, chú trọng truyền thông rõ đến người dân/ khách hàng những lợi ích, các chế độ hay dịch vụ họ được thụ hưởng. Cung cấp chuyển tải thông tin một cách chính xác, dễ hiểu về các chế độ, dịch vụ người dân được hưởng qua các kênh khác nhau, một cách thường xuyên liên tục, nhất quán trong các thông điệp, thông tin được chuyển đi dù loại hình, kênh truyền thông có thể khác nhau. Trong quá trình đó, quan hệ với các cơ quan báo chí, truyền thông chuyên nghiệp mang tính đại chúng là một yêu cầu tất yếu. Nhìn chung các chính sách an sinh xã hội thường khá phức tạp. Cần có sự tương tác, quan hệ thường xuyên để bảo đảm đội ngũ biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí có thể chuyển tải chính xác thông tin, nâng cao hiệu quả tác động đến các nhóm công chúng. Xa hơn cần có chiến lược để phát triển văn hóa an sinh xã hội; truyền thông đóng vai trò như một công cụ chiến lược để thực hiện mục tiêu này./.

 

ThS. Nguyễn Tố Oanh 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam