Từ 01/01/2019: Chính thức mở rộng thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua Bưu điện tại 07 địa phương

07/12/2018 09:20:38
Bảo đảm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện “đúng kỳ - đủ số tiền – đến tận tay đối tượng hưởng chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng” là quyết tâm của các cơ quan có liên quan thể hiện trong Công văn 5115/LĐTBXH-KHTC ngày 03/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

(Ảnh minh họa)

Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện thí điểm phương thức chi trả cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện cho thấy, sau hơn 01 năm thực hiện thí điểm tại 06 tỉnh, thành (Quảng Nam, Đắk Nông, Bắc Kạn, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai), hiện hệ thống Bưu điện thực hiện chi trả hơn 170 tỷ đồng cho khoảng 115 nghìn đối tượng mỗi tháng. Ngày 16/08/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 3395/LĐTBXH-KHTC gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc chấp thuận chủ trương tiếp tục mở rộng thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện; đồng thời, hai bên cùng tiếp tục nghiên cứu các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Ngày 20/10/2018, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam có Công văn số 4736/BĐVN-TCBC về việc Khắc phục các tồn tại trong công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện; căn cứ vào Công văn này và căn cứ đề xuất thực tế từ các địa phương, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng ý mở rộng thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện tại 07 tỉnh, thành phố, bao gồm Hưng Yên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Ninh Thuận, Cần Thơ, Hậu Giang. Thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày 01/01/2019, mức chi phí phục vụ chi trả đến người thụ hưởng tối đa bằng 40% mức tỷ lệ phí quản lý của toàn tỉnh nhưng phải bảo đảm mức tỷ lệ phí chi trả của cấp xã tối thiểu bằng 30% và mức phí quản lý của cấp huyện tối thiểu bằng 60% mức hiện hưởng.

Để chuẩn bị cho công tác này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hoàn thiện Đề án Thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện và trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phê duyệt trước khi triển khai thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã giám sát việc chi trả của cơ quan Bưu điện để bảo đảm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng “đúng kỳ - đủ số tiền – đến tận tay đối tượng hưởng chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng”; kịp thời giải đáp, hướng dẫn những vướng mắc (nếu có) và thanh quyết toán theo đúng quy định.

Căn cứ kết quả thí điểm, trong năm 2019, sẽ tổng kết, đánh giá những ưu điểm, nhược điểm và hướng dẫn các địa phương thực hiện quản lý, chi trả trợ cấp trong thời gian tiếp theo.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam