Từ 01/07/2019: Trợ cấp thai sản tăng theo mức tăng của lương cơ sở

17/05/2019 15:27:04
Theo quy định tại Điều 31 Luật BHXH năm 2014, bất cứ ai tham gia BHXH bắt buộc đều được hưởng chế độ thai sản khi sinh con. Tuy nhiên, lao động nữ sinh con phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh mới được nhận khoản tiền này. Bắt đầu từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng thay vì 1,39 triệu đồng; do đó, trợ cấp thai sản tăng theo.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, với lao động nữ đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản, từ ngày 01/07/2019 sẽ được nhận tiền trợ cấp 01 lần là 2,98 triệu đồng (cao hơn hiện tại 200.000 đồng); tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh 447.000 đồng/ngày (cao hơn hiện tại 30.000 đồng/ngày); tiền chế độ thai sản (mức hưởng hàng tháng = 100% x mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 06 tháng trước khi nghỉ sinh). Đặc biệt, trường hợp lao động nam đóng đủ từ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi vợ sinh con và vợ không tham gia BHXH, khi vợ sinh con, từ ngày 01/07/2019 sẽ được nhận tiền trợ cấp 01 lần là 2,98 triệu đồng (cao hơn hiện tại 200.000 đồng).

Bên cạnh đó, theo Luật BHXH năm 2014:

Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai; thời gian nghỉ này được tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Trường hợp sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, lao động nữ được nghỉ 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi; 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi; 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi; 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

Trường hợp lao động nữ sinh con được nghỉ việc trước và sau khi sinh con là 06 tháng; sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, được nghỉ thêm 01 tháng; thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Trường hợp sau khi sinh con, nếu con bị chết: Con dưới 02 tháng tuổi chết thì người mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; con từ 02 tháng tuổi trở lên chết thì người mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết; thời gian nghỉ này không vượt quá thời gian nghỉ sinh con thông thường và không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật lao động, nếu chỉ có mẹ tham gia BHXH hoặc cả cha và mẹ đều tham gia mà mẹ chết sau khi sinh thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ.

Trường hợp tránh thai, có thể được nghỉ đến lên 15 ngày, cụ thể 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai; 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản; thời gian này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam