Từ 01/07, điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở mới

14/06/2017 09:42:47
Từ ngày 01/07/2017, các đối tượng thuộc diện đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp sẽ thực hiện đóng BHXH theo mức lương cơ sở mới (1.300.000 đồng/tháng).

Thông tin trên vừa được BHXH Việt Nam công bố tại Công văn số 2159/BHXH-BT ngày 01/06/2017 về mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp và thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở mới.

Theo đó, từ ngày 01/6/2017, người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 Luật An toàn, vệ sinh lao động với mức cụ thể như sau:

- 0,5% trên Quỹ Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động được quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và h Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình.

- 0,5% trên mức lương cơ sở đối với người lao động được quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH.

Về thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, căn cứ vào mức lương cơ sở mới áp dụng từ ngày 1/7/2017 là1.300.000 đồng/tháng (tăng 90.000 đồng so với mức hiện hành là 1.210.000 đồng/tháng) để đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp.

Đối tượng áp dụng đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 2, Khoản 4 Điều 123 Luật BHXH năm 2014…

Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn để tính mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất từ ngày 01/7/2017 là 26.000.000 đồng/tháng (1.300.000 đồng/tháng x 20 lần).

Đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT, áp dụng mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng để tính mức đóng BHYT.

Đối tượng được ngân sách nhà nước đóng toàn bộ mức đóng BHYT, từ ngày 01/7/2017, mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng. Trường hợp được cấp thẻ BHYT trước ngày 01/7/2017 thì từ ngày 01/7/2017 cơ quan BHXH điều chỉnh mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng và người tham gia BHYT theo hộ gia đình từ ngày 01/7/2017: Mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.../.

Thái Dương

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam