Từ 01/01/2016, cán bộ cấp xã đóng BHXH thế nào?

16/03/2016 22:55:43
Ông Nguyễn Đức Trọng hỏi: Ông Trọng có thời gian làm Bí thư xã đoàn từ năm 2008-2013 và được tham gia BHXH bắt buộc, năm 2014, ông được điều động giữ chức vụ cán bộ tổ chức Đảng và Nhà nước, do không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nên ông đóng BHXH tự nguyện cho đến nay. Theo Luật BHXH mới, ông Trọng có được hưởng chế độ BHXH không và có phải đóng BHXH tự nguyện nữa không?

Trả lời:

Về việc hưởng chế độ BHXH, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động, trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau 01 năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau 01 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần. Trường hợp ông Trọng đã tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện từ năm 2008 đến nay chưa đủ 20 năm đóng BHXH, sau 01 năm không tiếp tục đóng BHXH thì được hưởng chế độ BHXH một lần nếu có yêu cầu.

Về việc đóng BHXH từ ngày 01/01/2006, theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 2, Khoản 1 Điều 85, Khoản 1 Điều 86 Luật BHXH năm 2014, trường hợp ông Trọng giữ chức danh cán bộ Tổ chức Đảng và Nhà nước nếu là cán bộ, công chức cấp xã thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc cả 5 chế độ (ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất); nếu là cán bộ không chuyên trách cấp xã thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (chỉ đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất).

Trường hợp ông không phải là cán bộ, công chức cấp xã hoặc cán bộ không chuyên trách cấp xã thì thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật BHXH năm 2014./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam